Suna acumCere oferta
In: Articole SSM0

EVACUAREA IN CAZ DE INCENDIU

Persoana care va observa incendiul va apela imediat 112 şi va anunţa evenimentul.

Orice adult care va fi anunţat de un copil despre producerea unui incendiu va apela imediat112 şi va anunţa evenimentul.

Se va acţiona sistemul de alarmare în caz de incendiu din dotarea clădirii , care trebuie să fie conectat şi la un sistem autonom de alimentare cu energie electrică dejoasă tensiune.

În cazul în care nu funcţionează sistemul, alarmarea se va face prin voce, utilizândmegafoane, staţii de amplificare sau alte mijloace de amplificarea a vocii.

În momentul punerii în aplicare a evacuării, prin intermediul staţiei de amplificare din dotarea clădirii, se va face următorul anunţ:,,Doamnelor şi domnilor, vă solicităm atenţia dumneavoastră. Păstraţi-vă calmul şi îndreptaţi-vă în ordine spre cea mai apropiată ieşire. Respectaţi îndrumările noastre!”. Acest anunţ va fi făcut de 3 ori consecutiv în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională.

Personalul  se va evacua  în exteriorul clădirii sau în alte zone ale acesteia, conform planurilor de evacuare.

Se vor menţine în permanenţă libere, căile de acces exterioare pentru autovehiculele de intervenţie ale forţelor specializate.

Responsabilii, anunţă situaţia evacuării fiecăruia dintre persoanele delegate să administreze şi/sau să conducă organizaţia/organizaţiile care-şi desfăşoară activitatea în construcţia respectivă sau, după caz, înlocuitorilor legali ai acestora.

Conducerea va verifica toate încăperile aferente fiecărui nivel al clădirii şi spaţiilor din componenţa acesteia pentru a se asigura că nu au rămas persoane în respectivele locaţii şi că toţi utilizatorii acestora au părăsit încăperile şi/sau au fost evacuaţi.

Ulterior se va intra în clădire doar după intervenţia şi cu acordul serviciilor de urgenţă profesioniste.

În cazul în care incendiul se manifestă pe o suprafaţă redusă, fiind de mică amploare, personalul  va acţiona pentru lichidarea acestuia cu instalaţiile de stingere aferente, mijloacele de primă intervenţie din dotare (stingătoarele portative).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *