Suna acumCere oferta
Accident de munca, Protectia Muncii, servicii ssm su

SERVICII CERCETAREA ACCIDENTELOR DE MUNCA

 • Comunicarea evenimentului
 • Cercetarea evenimentului
 • Dosarul de cercetare a evenimentului
 • Inregistrarea si evidenta accidentelor de munca

01. COMUNICAREA EVENIMENTULUI

Angajatorul are obligatia sa comunice evenimentele, de indata. Daca printre victimele evenimentului se afla si lucratori ai altor angajatori, evenimentul va fi comunicat si angajatorilor acestora de catre angajatorul la care s-a produs evenimentul.

Comunicarea evenimentelor va cuprinde cel putin urmatoarele informatii:

 • Denumirea/ numele angajatorului la care s-a produs accidentul si, daca este cazul, denumirea/ numele angajatorului la care este/a fost angajat accidentatul;
 • Sediul/ adresa si numarul de telefon ale angajatorului;
 • Locul unde s-a produs evenimentul;
 • Data si ora la care s-a produs evenimentul/data si ora la care a decedat accidentatul;
 • Numele si prenumele victimei;
 • Datele personale ale victimei: varsta, starea civila, copiii in intretinere, alte persoane in intretinere, ocupatia, vechimea in ocupatie si la locul de munca;
 • Imprejurarile care se cunosc si cauzele prezumtive;
 • Numele si functia persoanei care comunica evenimentul;
 • Data comunicarii;
 • Unitatea sanitara cu paturi la care a fost internat accidentatul.

02. CERCETAREA EVENIMENTULUI

Cercetarea se face imediat dupa comunicare. Cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporara de munca se efectueaza de catre angajatorul la care s-a produs evenimentul.

Angajatorul are obligatia sa numeasca de indata, prin decizie scrisa, comisia de cercetare a evenimentului.

Comisia de cercetare a evenimentului va fi compusa din cel putin 3 persoane, dintre care o persoana trebuie sa fie, dupa caz:

 • lucrator desemnat;
 • reprezentant al serviciului intern de prevenire si protectie;
 • reprezentant al serviciului extern de prevenire si protectie.

Persoanele numite de catre angajator in comisia de cercetare a evenimentului trebuie sa aiba pregatire tehnica corespunzatoare si sa nu fie implicate in organizarea si conducerea locului de munca unde a avut loc evenimentul si sa nu fi avut o responsabilitate in producerea evenimentului.

Angajatorul care nu dispune de personal competent sau nu are personal suficient trebuie sa asigure cercetarea apeland la servicii externe de prevenire si protectie.

03. DOSARUL DE CERCETARE AL EVENIMENTULUI

Vom intocmi un dosar de cercetare a evenimentului care va cuprinde urmatoarele:

 • Opisul actelor aflate in dosar;
 • Procesul-verbal de cercetare;
 • Nota de constatare la fata locului;
 • Schite si fotografii referitoare la eveniment;
 • Declaratiile accidentatilor, in cazul evenimentului urmat de incapacitate
  temporara de munca sau de invaliditate;
 • Declaratiile martorilor si ale oricaror persoane care pot contribui la elucidarea imprejurarilor si a cauzelor reale ale producerii evenimentului;
 • Copii ale certificatului constatator sau oricaror alte autorizatii in baza carora angajatorul isi desfasoara activitatea;
 • Copii ale actelor si documentelor necesare pentru elucidarea imprejurarilor si a cauzelor reale ale evenimentului;
 • Copii ale fisei de identificare a factorilor de risc profesional si ale fisei de aptitudine, intocmite potrivit prevederilor legale;
 • Copii ale contractelor individuale de munca ale victimelor;
 • Copii ale fiselor de instruire individuala in domeniul securitatii si sanatatii in munca ale victimelor; in caz de deces aceste fise se vor anexa in original;
 • Copie a certificatelor de concediu medical, in cazul accidentului urmat de incapacitate temporara de munca;
 • Copii ale actelor/ documentelor emise/ completate de unitatile sanitare care au acordat asistenta medicala victimelor, inclusiv asistenta medicala de urgenta, din care sa rezulte data si ora cand accidentatul s-a prezentat pentru consultatie, precum si diagnosticul;
 • Copie a procesului-verbal de cercetare la fata locului, incheiat de serviciile politiei rutiere, in cazul accidentelor de circulatie pe drumurile publice.
 • Copie a autorizatiei, in cazul in care victima desfasura o activitate care necesita autorizare;
 • Copie a diplomei, adeverintei sau certificatului de calificare a victimei;
 • Acte de expertiza tehnica, intocmite cu ocazia cercetarii evenimentului;
 • Acte doveditoare, emise de organe autorizate, din care sa se poata stabili locul, data si ora producerii evenimentului sau sa se poata justifica prezenta victimei la locul, ora si data producerii evenimentului;
 • Documente din care sa rezulte ca accidentatul indeplinea indatoriri de serviciu;
 • Corespondenta cu alte institutii/ unitati in vederea obtinerii actelor solicitate;
 • Actul medical emis de unitatea sanitara care a acordat asistenta medicala de urgenta, din care sa rezulte diagnosticul la internare si/sau externare;
  Procesul-verbal incheiat dupa producerea evenimentului;
 • Formularul pentru inregistrarea accidentului de munca, denumit in continuare FIAM, aprobat prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei.

04. INREGISTRAREA SI EVIDENTA ACCIDENTELOR DE MUNCA

Inregistrarea accidentelor de munca si a incidentelor periculoase se face in registrele de evidenta.

Accidentul de munca se inregistreaza de catre angajatorul la care este angajata victima.

Accidentele de munca produse la sediile secundare aflate pe raza altui judet decat cel unde este declarat sediul social se vor inregistra la sediul social, cu exceptia cazului in care sediul secundar are personalitate juridica.

In baza procesului-verbal de cercetare intocmit de persoanele imputernicite prin lege, angajatorul la care se inregistreaza accidentul va completa FIAM.

FIAM se completeaza pentru fiecare persoana accidentata in cate 4 exemplare

Angajatorul la care se inregistreaza accidentul anexeaza FIAM la dosarul sau la procesul-verbal de cercetare si distribuie celelalte exemplare la persoana accidentata, inspectoratul teritorial de munca si asiguratorul pe raza caruia isi are sediul social, domiciliul sau resedinta.

Despre noi

COMPANIE

ERK Secure Protect este un serviciu de prevenire si protectie ce ofera servicii in domeniile securitatii si sanatatii in munca, situatiilor de urgenta si protectie civila in Bucuresti, Ialomita, Constanta, Calarasi, Braila si Prahova.
Misiunea SSM, serviciu extern ssm

MISIUNE

Va propunem un serviciu profesionist la preturi corecte, principalul nostru scop fiind acela de a identifica cele mai bune solutii pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor fara a afecta procesul de munca.
Viziunea noastra SSM, serviciu extern ssm

VIZIUNE

Viziunea noastra este aceea de a schimba mentalitatea lucratorilor asupra importantei securitatii si sanatatii propriei persoane si constientizarea angajatorilor ca o societate nu poate functiona fara salariati sanatosi.