Suna acumCere oferta
Plan de evacuare a persoanelor, Protectia Muncii, servicii ssm su

PLANURI DE PROTECTIE IMPOTRIVA INCENDIILOR

 • Planul de evacuare a persoanelor si organizarea apararii impotriva incendiilor
 • Planul de depozitare si evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase.
 • Planul de interventie in caz de incendiu

01. PLANUL DE EVACUAREA A PERSOANELOR SI ORGANIZAREA ACTIVITATII DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR

Organizarea, conducerea si asigurarea actiunilor de evacuare se stabilesc prin planurile de evacuare.

Planul de evacuare in caz de incendiu este obligatoriu in conformitate cu legislatia în vigoare pentru toate cladirile civile și industriale, si cuprinde elemente diferentiate în functie de tipul si destinatia constructiei și de numarul persoanelor care se pot afla simultan în aceeasi locatie.
Schita pentru planul de evacuare în caz de incendiu se întocmeste astfel:

 • Pe nivel, daca se afla simultan mai mult de 30 de persoane;
 • Pe incaperi, daca in ele se afla cel puțin 50 de persoane;
 • Pentru incaperile destinate cazarii, indiferent de numărul de locuri.

Planurile de evacuare se afisează pe fiecare nivel, pe caile de acces si in locurile vizibile, astfel incat sa poata fi cunoscute de catre toate persoanele, iar în incaperi, pe partea interioara a ușilor.

02. PLANUL DE DEPOZITARE SI EVACUARE A MATERIALELOR CLASIFICATE CONFORM LEGII CA FIIND PERICULOASE

Planul de depozitare si de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase se intocmeste pentru fiecare incapere unde se afla asemenea materiale.

Planul de depozitare si de evacuare a materialelor periculoase se intocmeste pe baza schitelor incaperilor respective, pe care se marchează zonele cu materiale periculoase si se mentioneaza clasele acestora conform legii, cantitatile şi codurile de identificare ori de pericol, produsele de stingere recomandate; traseele de evacuare a materialelor şi ordinea prioritatilor se marchează cu culoare verde.

Planul de depozitare si de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase se amplaseaza in locuri care se estimează a fi cel mai puţin afectate de incendiu si in apropierea locurilor de acces in incaperi, precum si la dispecerat, acolo unde acesta este constituit, astfel încat acesta să poată fi util forţelor de interventie.

Planul de depozitare si de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase se intocmeste de catre persoana cu atributii în domeniul apararii impotriva incendiilor şi se aproba de conducătorul unitatii.

03. PLANUL DE INTERVENTIE IN CAZ DE INCENDIU

Planul de interventie se intocmeste pentru asigurarea desfasurarii în conditii de operativitate şi eficienta a operatiunilor de interventie in situatii de urgenta, potrivit legii.

Planul de interventie va cuprinde urmatoarele:

 • Datele de identificare;
 • Planul general al unitatii;
 • Conceptia de organizare si desfasurare a interventiei in caz de incendiu;
 • Forte de interventie in caz de incendiu;
 • Surse de alimentare cu apa in caz de incendiu, exterioare unitatii;
 • Planul fiecarei constructii, instalatii tehnologice sau platforme de depozitare;

Planul de interventie se intocmeste de catre persoana cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, se aproba de conducatorul unitatii si se avizeaza de inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean sau al municipiului Bucuresti, dupa caz.

Planurile de protectie impotriva incendiilor se actualizeaza ori de cate ori este cazul, in functie de conditiile reale.

Despre noi

COMPANIE

ERK Secure Protect este un serviciu de prevenire si protectie ce ofera servicii in domeniile securitatii si sanatatii in munca, situatiilor de urgenta si protetcie civile in Bucuresti, Ialomita, Constanta si Prahova.
Misiunea SSM, serviciu extern ssm

MISIUNE

Va propunem un serviciu profesionist la preturi corecte, principalul nostru scop fiind acela de a identifica cele mai bune solutii pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor fara a afecta procesul de munca.
Viziunea noastra SSM, serviciu extern ssm

VIZIUNE

Viziunea noastra este aceea de a schimba mentalitatea lucratorilor asupra importantei securitatii si sanatatii propriei persoane si constintizarea angajatorilor ca o societate nu poate functiona fara salariati sanatosi.