Suna acumCere oferta
In: Articole SSM0

Măsuri necesar a fi implementate de către afterschool pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2

ORDIN nr. 929/4.472/663/2021 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 1.076/4.518/3.936/2020 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii creşelor, grădiniţelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2

929/4.472/663/2021 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 1.076/4.518/3.936/2020 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii creşelor, grădiniţelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2

 1. Sălile de grupă vor fi astfel amenajate încât să permită asigurarea respectării normelor de igienă în vigoare, fără a afecta funcţionarea normală a activităţilor pedagogice.
 2. Se recomandă asigurarea unei distanţări fizice între copii de 1 m, în toate încăperile din unitate.
 3. Materialele necesare pentru fiecare activitate vor fi asigurate individual (jucării, instrumente de scris, caiete, cărţi etc.).
 4. Jucăriile care nu pot fi spălate trebuie eliminate, la fel ca toate accesoriile neesenţiale pentru procesul instructiv-educativ.
 1. Se vor nominaliza persoanele care lucrează la fiecare grupă de copii şi vor fi repartizate spaţiile în care acestea îşi vor desfăşura activitatea zilnică în mod constant.
 1. Activităţile în aer liber vor reprezenta o proporţie cât mai mare din program, evitându-se contactul fizic între copii şi jocurile care presupun apropierea la mai puţin de 1 m.
 2. Copiii care prezintă semne sau simptome de infecţie respiratorie sau de alte boli infectocontagioase acute în timpul prezenţei în unitate vor fi duşi în izolator şi vor fi supravegheaţi de personalul medical al unităţii sau un alt angajat special desemnat şi instruit în acest scop, până la preluarea de către familie, şi se va recomanda efectuarea unui control medical.
 3. b) Măsuri la intrarea în afterschool:
 4. Pentru fluidizarea accesului se va desemna o persoană care va asigura la intrarea în unitate degajarea sosirilor şi fluxul de persoane în vederea evitării aglomerărilor.
 1. Traseul prin curtea unităţii până la intrare şi în incintă se va face respectând normele de distanţare fizică.
 2. Uşile de intrare (după caz şi porţile) vor fi menţinute deschise la venirea copiilor în unitate, în măsura în care se poate asigura siguranţa copiilor, pentru a limita punctele de contact.
 3. Accesul în holul de primire trebuie limitat; se eşalonează sosirile/plecările, pentru a se respecta distanţarea fizică.
 4. Triajul copiilor se efectuează zilnic de către persoana desemnată şi instruită în acest scop şi constă în:

(i) măsurarea temperaturii cu termometrul noncontact; temperatura înregistrată nu trebuie să depăşească 37,3 grade Celsius;

(ii) în cazul în care temperatura înregistrată depăşeşte 37,3 grade Celsius, se recomandă repetarea măsurării temperaturii după 2-5 minute de aşteptare în izolator;

(iii) dacă se constată menţinerea unei temperaturi peste 37,3 grade Celsius sau/şi prezenţa de simptome respiratorii şi/sau alte semne şi simptome de boli infecto-contagioase acute, copiii nu sunt primiţi la program.

 1. La intrarea în unitate copiii vor fi primiţi individual de către persoana desemnată şi instruită în acest sens. La sfârşitul programului, copiii vor fi preluaţi de către familie la uşa unităţii, evitându-se circulaţia în interior.
 2. c) Măsuri igienico-sanitare:
 3. Măsurile de igienă şi de comportament care trebuie respectate sunt menţinerea distanţei fizice, limitarea aglomerărilor, spălatul pe mâini.
 4. În spaţiile închise din interiorul afterschool-urilor copiii vor purta mască facială conform reglementărilor în vigoare.
 5. Serviciile de curăţenie se vor realiza înainte de începerea activităţii şi după programul de activitate al copiilor.
 6. Curăţenia generală se va face prin spălare cu apă şi detergent, urmată de clătire repetată cu apă potabilă.

Pentru curăţarea obiectelor destinate utilizării directe de către copii vor fi folosiţi agenţi de curăţare nedăunători, dezinfectanţi, biocide avizate.

 1. Toate suprafeţele trebuie curăţate, inclusiv jucării, tobogane, ţarcuri, mânere, balustrade, butoane şi accesorii la instalaţii sanitare, toalete, clanţe, pervazul ferestrei, precum şi mesele şi scaunele din sala de grupă. Suprafeţele care sunt atinse de copii vor fi curăţate cu o frecvenţă mai mare.
 1. Săpunul lichid şi prosoapele de hârtie trebuie să fie accesibile pentru toţi copiii şi angajaţii din cadrul unităţii.
 2. Toate încăperile destinate copiilor trebuie să fie prevăzute cu ventilaţie naturală. Ventilaţia prin deschiderea ferestrei se realizează în aşa fel încât să se evite disconfortul termic şi să asigure înlăturarea continuă a aerului viciat. Încăperile destinate copiilor se ventilează înainte şi după programul de activitate, precum şi în pauzele din timpul programelor de activitate prin deschiderea ferestrelor;  în aceste perioade copiii părăsesc obligatoriu încăperea. Aerisirea sălilor de mese se efectuează în perioadele în care copiii nu se află în aceste încăperi.
 1. Pupitrele, mesele şi scaunele vor fi astfel amplasate pentru a asigura distanţa fizică recomandată între copii.
 2. Normele de igienă se vor respecta cu stricteţe în timpul servirii mesei, cu asigurarea distanţării de 1 m între copii şi pentru a evita aglomerarea.
 3. Atât angajaţii, cât şi copiii trebuie să se spele pe mâini, astfel:

(i) la sosirea în afterschool şi la plecarea spre casă;

(ii) înainte şi după fiecare masă;

(iii) după folosirea toaletei;

(iv) după venirea din spaţiul exterior special amenajat pentru locul de joacă;

(v) când mâinile sunt vizibil murdare.

 1. Copiii vor fi învăţaţi şi ajutaţi să se spele pe mâini cu apă şi săpun minimum 20 de secunde, atunci când este cazul.
 2. d) Măsuri de igienă pentru personalul unităţilor:
 3. Triajul personalului angajat în unitatea respectivă se efectuează zilnic la începutul programului de către personalul medical sau de către persoana desemnată şi instruită în acest scop. Acesta constă în măsurarea temperaturii cu termometrul noncontact; temperatura înregistrată nu trebuie să depăşească 37,3 grade Celsius.
 4. În cazul în care temperatura înregistrată depăşeşte 37,3 grade Celsius, se recomandă repetarea măsurării temperaturii după 2-5 minute de aşteptare, în izolator.
 5. Nu se va permite accesul la programul de activitate pentru personalul faţă de care se constată menţinerea unei temperaturi de peste 37,3 grade Celsius şi/sau prezenţa simptomelor respiratorii şi/sau alte semne şi simptome de boli respiratorii infectocontagioase vizibile. Acestora li se va recomanda controlul medical la medicul de familie sau, după caz, la medicul specialist.
 6. Angajaţii care prezintă simptome respiratorii, febră şi oricare alte semne/simptome de boli infectocontagioase vizibile în timpul programului de activitate se vor retrage la domiciliu şi se vor adresa medicului de familie.
 7. Personalul cu simptome respiratorii, febră şi cu oricare alte semne/simptome de boli infectocontagioase acute nu se va prezenta la lucru şi va anunţa această situaţie conducătorului instituţiei.
 8. Masca facială va fi utilizată de către tot personalul angajat şi trebuie schimbată o dată la 4 ore şi ori de câte ori s-a umezit sau s-a deteriorat.
 9. Mănuşile de unică folosinţă sunt obligatorii în timpul efectuării curăţeniei. După îndepărtarea mănuşilor de unică folosinţă este obligatorie spălarea mâinilor cu apă şi săpun, minimum 20 de secunde.
 10. Măştile şi mănuşile de unică folosinţă folosite, în vederea eliminării, vor fi colectate în recipiente adecvate, amplasate în locuri special amenajate.
 11. Persoana desemnată şi instruită pentru supravegherea copilului cu simptome respiratorii, după predarea acestuia familiei, se va spăla pe mâini minimum 20 de secunde, cu apă şi săpun sau cu o soluţie antiseptică pe bază de alcool.
 12. După părăsirea unităţii de către copilul cu simptome respiratorii, respectiv după preluarea de către familie, se va proceda la curăţenia şi dezinfecţia tuturor spaţiilor şi obiectelor utilizate de acesta, precum sala de grupă, dormitor, sala de mese, grupuri sanitare, locuri de joacă, jucării etc.

Important: Părinţii/Tutorii/Reprezentanţii legali nu vor aduce la grădiniţă, creşă, afterschool copiii cu boli infectocontagioase acute sau cu temperatură mai mare de 37,3 grade Celsius.

 

Ce avem de facut daca avem simptome, suntem contacti sau suntem depistati COVID pozitiv?

Caz suspect

 • Orice persoana cu infecție respiratorie acută (debut brusc cu cel puțin unul din următoarele simptome: tuse, febră, dificultate în respirație (scurtarea respiratiei)

SAU

 • Orice persoana cu pneumonie, bronhopneumonie +/- pleurezie

SAU

 • Orice persoana cu infecție respiratorie acută severă (SARI) (febră sau istoric de febră ŞI tuse ŞI dificultate în respirație (scurtarea respiratiei) ŞI care necesită spitalizare peste noapte)

 

CAZ SUSPECT – Exista simptomatologie de infectie respiratorie sau alte semne descrise.

Ramanem acasa in izolare din momentul in care recunoastem simptomele descrise!

Sunam la medicul de familie si il informam despre starea medicala.

Anuntam DSPMB urgent prin e-mail ( epidemiologie@dspb.ro) sau telefonic la nr. unic 0219462.

Asteptam sa vina Ambulanta trimisa de DSP, care ne va face testarea pentru SARS-CoV-2.

DSPMB va emite o Decizie prin care suntem obligati sa stam izolati la domiciliu sau la alta adresa declarata.

Daca starea de sanatate se agraveaza, sunam 112, pentru consult medical si eventuala internare.

Daca rezultatul este pozitiv, atunci DSPMB va emite o Decizie de prezentare intr-o unitate spitaliceasca, pentru evaluare clinica si paraclinica, care dureaza maxim 48 de ore, in functie de starea de sanatate a pacientului. Aceasta prezentare la spital, se face apeland la 112( de catre DSPMB/pacient), mentionand Decizia primita de la DSP. Medicul care face examinarea pacientului va recomanda izolare in spital/la domiciliu/intr o alta locatie in functie de rezultatele evaluarii. DSPMB va emite o decizie care sa cuprinda recomandarea medicului cu perioada de izolare, in baza careia pacientul va putea primi concediul medical.

Atentie! Masura izolarii inceteaza la data confirmarii persoanei ca fiind vindecata pe baza examinarilor clinice si paraclinice sau a recomandarii medicului care constata ca riscul de transmitere a bolii nu mai exista!

Daca rezultatul testarii este negativ, atunci, de la data primirii rezultatului, Decizia de izolare la domiciliu isi pierde valabilitatea, iar pacientul va beneficia de concediu medical direct de la medicul de familie, pentru diagnostic de infectie respiratorie non COVID.

 

Contact direct

 • Persoană care locuiește în aceeași gospodărie cu un pacient cu COVID-19
 • Persoană care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex. strângere de mână fără igiena ulterioară a mâinilor);
 • Persoană care a avut contact direct neprotejat cu secreții infecțioase ale unui caz de COVID-19 (ex. în timpul tusei, atingerea unor batiste cu mâna neprotejată de mănușă)
 • Persoană care a avut contact faţă în faţă cu un caz de COVID-19 la o distanţă mai mică de 2 m şi cu o durată de minim 15 minute
 • Persoană care s-a aflat în aceeași încăpere (ex. sala de clasă, sală de ședințe) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute şi la o distanţă mai mică de 2 m

 

Contact direct cu o persoana  despre care  aflam ca are rezultat SARS-CoV-2 pozitiv

Ramanem in izolare la domiciliu imediat ce am aflat despre situatia descrisa. Daca avem posibilitatea, ramanem singuri in izolare. Daca nu avem posibilitatea, stam cat de mult se poate izolati in alta camera fata de restul familiei, folosim masca toti din casa atunci cand ne intalnim, curatam bine suprafetele din spatiile comune (baie si bucatarie).

Persoanele care locuiesc la aceeasi adresa, alaturi de noi, NU STAU ACASA, nu intra in izolare, nu sunt considerati contacti ai persoanei pozitive si nu beneficiaza de concediu medical!

Imediat anuntam medicul de familie pentru monitorizare.

Anuntam la DSPMB,  completam formularul www.decizii.dspb.ro pentru a primi Decizia de carantina/izolare necesara eliberarii concediului medical, in baza unei declaratii pe proprie raspundere completata olograf /digital, cu informatii complete( Nume si prenume,adresa de domiciliu, adresa de izolare – daca e diferita de cea de domiciliu, nr telefon sau nr telefon persoana de contact, adresa email personala sau la care este acces, nr fax – daca exista, descrierea situatiei de caz, data contactului direct, data la care am aflat, orice alte informatii relevante).

Daca starea de sanatate se inrautateste pe parcursul perioadei de carantina (cele 14 zile de la data contactului fizic), se anunta medicul de familie si/sau apel 112, pentru consult medical.

Nota:  Conform legislatiei, testarea pentru SARS-CoV-2 gratuita se efectueaza doar pacientilor care au fost contacti directi si prezinta semne de boala.

Atentie! – data de la care se acorda concediul medical este data ultimului contact cu o persoana cu infectie COVID, indiferent de data la care aflam ca persoana respectiva este purtatoare de SARS-CoV-2. Daca aflam dupa cateva zile de la contact, vom sta in carantina in casa, si vom avea dreptul la  concediu medical aferent  numarului de zile ramas pana la 14 zile de la data contactului ( de exemplu: avem contact direct conform definitiei pe 03.08 si aflam ca e pozitiv pe 05.08; vom sta acasa de la data de 06.08 pana la data de 17.08).

Daca, urmare a testarii, pacientul devine pozitiv, se urmeaza pasii mentionati la SITUATIA 1.

 

REGULI GENERALE:

Persoana diagnosticată SARS-CoV-2 pozitiv va fi sunată de personalul responsabil cu efectuarea anchetelor epidemiologice din cadrul D.S.P.M.B. care va efectua ancheta în baza rezultatului la test;

Persoana diagnosticată SARS-CoV-2 pozitiv este transportată doar cu ambulanța la o unitate sanitară specializată în vederea evaluării de către un medic specialist.

Medicul specialist, după evaluarea clinică și paraclinică, recomandă, după caz:

– continuarea izolării la domiciliu până la 14 zile;

– internarea în unitatea sanitară până la 14 zile.

Persoana diagnosticată SARS-CoV-2 pozitiv pentru care s-a stabilit continuarea izolării la domiciliu, anunță medicul de familie pentru a putea fi monitorizata si pentru a i se putea emite concediu medical.

În situația în care persoana diagnosticată SARS-CoV-2 pozitiv refuză măsura izolării la domiciliu sau măsura prelungirii internării/izolării, medicul informează de îndată, după consemnarea refuzului persoanei, D.S.P.M.B., care, va emite decizia prin care confirmă sau infirmă măsura izolării sau a prelungirii izălarii recomandate de medic.

Prin excepţie, persoanele pentru care se instituie măsura de carantină declară pe propria răspundere că nu îşi pot asigura condiţiile de separare fizică la domiciliu sau la locaţia declarată, acestea pot opta pentru măsura carantinei instituţionalizate, în spaţii special destinate puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice locale.

ATENTIE! Nerespectarea obligatiilor instituite de legislatia specifica asa cum au fost precizate anterior constituie infractiunea prevazuta de Codul Penal la Art 352  – Zădărnicirea combaterii bolilor si se pedepsesc dupa cum urmeaza:

(1) Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) este săvârșită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la o lună la 6 luni sau amenda.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *