Suna acumCere oferta
instrucțiuni generale de siguranță pentru lucrătorii din tipografie
In: Articole PSI, Articole SSM0

Echipamentul de protecție personală (EPP)

Înainte de a începe lucrul, asigurați-vă că aveți echipamentul de protecție personală adecvat, inclusiv ochelari de protecție, mănuși, echipament de protecție auditivă și, în funcție de situație, echipament de protecție respiratorie.

Utilizarea echipamentului de protecție personală (EPP)

 • Purtați întotdeauna ochelari de protecție pentru a vă proteja ochii de particule de cerneală sau alte materiale periculoase.
 • Folosiți mănuși adecvate pentru a vă proteja mâinile de substanțele chimice sau alte obiecte ascuțite.
 • Dacă există zgomot puternic în timpul lucrului, utilizați echipamentul de protecție auditivă pentru a vă proteja auzul.

Manipularea corectă a echipamentului

 • Familiarizați-vă cu organele de comandă ale echipamentului și asigurați-vă că sunt clar vizibile și identificabile conform reglementărilor de siguranță.
 • Respectați instrucțiunile specifice ale echipamentului pentru setarea și reglarea corespunzătoare înainte de a începe lucrul.
 • Nu interveniți în mod neautorizat în organele de comandă sau în partea mecanică a echipamentului fără autorizație și cunoștințe adecvate.

Oprirea și pornirea echipamentului

 • Asigurați-vă că echipamentul este oprit înainte de a efectua orice lucrări de întreținere sau ajustări.
 • Pentru a opri complet echipamentul, utilizați butoanele sau comenzile specifice prevăzute în acest scop.
 • Asigurați-vă că pornirea echipamentului se face numai printr-o acțiune voluntară exercitată asupra unui organ de comandă desemnat.

Utilizarea dispozitivelor de oprire de urgență

 • Asigurați-vă că echipamentul este prevăzut cu dispozitive de oprire de urgență și că acestea sunt clar identificabile și ușor accesibile.
 • Familiarizați-vă cu locația și modul de utilizare a dispozitivelor de oprire de urgență.
 • În caz de situații periculoase sau de urgență, acționați imediat dispozitivul de oprire de urgență pentru a opri echipamentul în condiții de siguranță.

Protecția împotriva contactului mecanic și termic

 • Fiți atenți la elementele mobile ale echipamentului și evitați contactul cu acestea în timpul funcționării.
 • Dacă este necesar, asigurați-vă elementele mobile ale echipamentului sunt prevăzute cu protectori sau alte mijloace tehnice de protecție pentru a preveni pătrunderea în zonele periculoase.
 • Fiți conștienți de temperaturile ridicate sau scăzute ale anumitor părți ale echipamentului și evitați contactul direct cu acestea.

Manipularea materialelor de lucru

 • Manipulați cu atenție hârtia, cerneala și alte materiale utilizate în tipografie pentru a evita răniri sau deteriorări.
 • Respectați instrucțiunile specifice privind depozitarea, manipularea și eliminarea corectă a materialelor periculoase sau chimice.

Instruire și comunicare

 • Participați la instruirile specifice de siguranță și asigurați-vă că aveți cunoștințele necesare pentru a lucra în siguranță.
 • Comunicați cu colegii și supervizorii pentru a identifica și raporta orice potențială problemă de siguranță sau condiție nesigură.

Respectarea reglementărilor de siguranță

 • Respectați întotdeauna reglementările și procedurile de siguranță în vigoare în cadrul tipografiei.
 • Nu luați scurtături și nu ignorați măsurile de siguranță pentru a evita accidentele sau rănirile.

Raportarea incidentelor și îmbunătățirea continuă

 • Raportați orice incident, accident sau condiție nesigură supervizorului sau responsabilului de siguranță în munca.
 • Participați la procesul de îmbunătățire continuă a siguranței, oferind sugestii și feedback pentru a îmbunătăți condițiile de lucru.

Asigurați-vă că urmați aceste instrucțiuni de lucru pentru a asigura securitatea și sănătatea în timp ce lucrați în tipografie. În caz de îndoială sau neclarități, consultați întotdeauna manualul specific al echipamentului sau solicitați îndrumări de la supervisorul sau responsabilul de siguranță în munca.

 1. Asigurați-vă că organele de comandă ale echipamentului tehnic care afectează securitatea sunt vizibile și identificabile. Dacă este necesar, marcați-le corespunzător.
 2. Amplasați organele de comandă în afara zonelor periculoase, cu excepția cazurilor speciale. Manevrarea lor nu trebuie să genereze riscuri suplimentare.
 3. Organele de comandă nu trebuie să prezinte riscuri în urma unei manevre neintenționate.
 4. Pornirea echipamentului tehnic trebuie să fie posibilă doar prin acțiunea voluntară exercitată asupra unui organ de comandă dedicat în acest scop.
 5. Respectați aceeași prescripție pentru repornirea echipamentului după oprirea din orice cauză și pentru comanda unei modificări semnificative a condițiilor de funcționare (de exemplu, viteză, presiune etc.).
 6. Orice echipament tehnic trebuie să fie echipat cu un sistem de comandă care să-l oprească complet și în condiții de siguranță.
 7. Asigurați-vă că echipamentul tehnic este dotat cu un dispozitiv pentru oprirea de urgență atunci când riscurile existente și timpul normal de oprire o impun.
 8. Echipamentul tehnic care prezintă riscuri datorate căderilor de obiecte sau proiectării acestora trebuie să fie prevăzut cu mijloace tehnice de protecție adecvate.
 9. Echipamentul tehnic care prezintă riscuri datorate degajărilor de gaze, vapori, lichide sau pulberi trebuie să fie echipat cu dispozitive de reținere și/sau evacuare adecvate, amplasate cât mai aproape de locurile de degajare.
 10. Dacă există riscul contactului mecanic cu elementele mobile ale unui echipament tehnic care poate cauza accidentări, asigurați-vă că acestea sunt prevăzute cu protectori sau alte mijloace tehnice de protecție care să împiedice pătrunderea în zonele periculoase sau să oprească mișcarea elementelor mobile înaintea pătrunderii în zonele periculoase.
 11. Protectorii și dispozitivele de protecție trebuie să fie construite robust, să nu genereze riscuri suplimentare și să nu poată fi înlăturate sau făcute inoperante cu ușurință. Acestea trebuie să fie situate la o distanță adecvată față de zona periculoasă și să nu limiteze mai mult decât este necesar observarea ciclului de lucru. În același timp, acestea trebuie să permită intervențiile necesare pentru montarea și/sau înlocuirea elementelor și pentru lucrările de întreținere, restrângând accesul numai la sectorul în care trebuie realizată lucrarea, fără a demonta protectorii sau dispozitivele de protecție.
 12. Asigurați-vă că părțile echipamentului tehnic care prezintă temperaturi excesive prea ridicate sau prea scăzute sunt protejate pentru a preveni contactul salariaților sau apropierea acestora.
 13. Echipamentul tehnic trebuie să fie prevăzut cu dispozitive clar identificabile destinate separării de fiecare sursă de energie.
 14. Reconectarea echipamentului nu trebuie să genereze riscuri pentru salariați.
 15. Asigurați-vă că echipamentul tehnic este adecvat pentru prevenirea riscurilor de explozie ale acestuia sau ale substanțelor produse, utilizate sau depozitate în acesta.
 16. Orice echipament tehnic cu surse de alimentare electrice trebuie să fie adecvat pentru a proteja salariații expuși de riscurile de electrocutare prin atingere directă sau indirectă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *