Suna acumCere oferta
ordonanta OUG 53/2017
In: Legislatia muncii0

OUG 53/2017 ce modificari aduce in ceea ce priveste legislatia muncii.

Ordonanta 53 din 04.08.2017, publicata in Monitorul Oficial nr.644 din 07.08.2017 aduce modificari semnificative in ceea ce priveste legislatia muncii. Astfel:

Se stabileste ca si munca nedeclarata (munca la negru):

 • primirea la munca a unei persoane fara incheierea contractului individual de munca in forma scrisa, in ziua anterioara inceperii activitatii;
 • primirea la munca a unei persoane fara transmiterea raportului de munca in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii;
 • primirea la munca a unui salariat in perioada in care acesta are contractul individual de munca suspendat(concediu fara plata, concediu medical, concediu pentru cresterea copilului, etc);
 • primirea la munca a unui salariat in afara programului de lucru stabilit in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial.

Pentru munca nedeclarata sunt stabilite urmatoarele sanctiuni contraventionale:

 • primirea la munca a unei persoane fara incheierea unui contract individual de munca cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata;
 • primirea la munca a unei persoane fara transmiterea raportului de munca in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii, cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata;
 • primirea la munca a unui salariat in perioada in care acesta are contractul individual de munca suspendat, cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata;
 • primirea la munca a unui salariat in afara programului de lucru stabilit in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial, cu amenda de 10.000 lei pentru fiecare persoana identificata;
 • primirea la munca a unei persoane aflate in situatie de sedere ilegala in Romania, cunoscand ca aceasta este victima a traficului de persoane constituie infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Pentru toti angajatii cu timp partial trebuie stabilit, prin act aditional, programul de lucru.

Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana, anterior inceperii activitatii de catre salariat. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului.
– Anterior inceperii activitatii, contractul individual de munca se inregistreaza in registrul general de evidenta a salariatilor, care se transmite inspectoratului teritorial de munca.
– Angajatorul este obligat ca, anterior inceperii activitatii, sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca. Incalcarea prevederilor art. 16 alin. (3) se sanctioneaza cu amenda de 1.500 lei.
– Angajatorul este obligat sa pastreze la locul de munca o copie a contractului individual de munca pentru salariatii care presteaza activitate in acel loc. Incalcarea prevederilor alin. (4) se sanctioneaza cu amenda de 10.000 lei.

Orice modificare a unuia dintre elementele contractului individual de munca in timpul executarii acestuia impune incheierea unui act aditional la contract, anterior producerii modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege sau in contractul colectiv de munca aplicabil. Modificarile la contract se semneaza si se declara in REVISAL anterior datei la care produc efecte si nu retroactiv.

Angajatorul are obligatia de a tine la locul de munca evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidentierea orei de incepere si a celei de sfarsit a programului de lucru si de a supune controlului inspectorilor de  munca aceasta evidenta, ori de cate ori se solicita acest lucru.

Vor fi achizitionate( intocmite) condici colective de prezenta pentru fiecare punct de lucru unde isi desfasoara activitatea salariati. Condica va reflecta pontajul zilnic al salariatilor conform caruia ulterior vor fi intocmite pontajele si respectiv statele de plata.

Va reamintim urmatoarele prevederi legale referitor la timpul de munca si timpul de odihna, cu influente asupra pontajului lunar:

 1. Salariatii pot presta suplimentar maxim 8 ore pe saptamana, la un contract cu norma intreaga de 8 ore/zi si 40 ore/saptamana;
 2. Salariatii angajati cu timp partial nu pot presta ore suplimentare. De asemenea, salariatii minori nu pot presta ore suplimentare;
 3. Orele suplimentare efectuate in afara programului normal de lucru se recupereaza in 60 zile de la efectuare sau se platesc cu spor de minimum 75%, conform Codului Muncii, in situatia in care activitatea societatii nu permite recuperarea acestora;
 4. Orele lucrate in zile de sarbatoare legala, atunci cand activitatea societatii o impune, se recupereaza in termen de 30 zile de la data efectuarii sau, daca recuperarea nu este posibila, se platesc cu spor de 100%. Legislatia precizeaza ca se poate desfasura activitate in zile de sarbatori legale numai in locurile de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta datorita caracterului procesului de productie sau specificului activitatii;
 5. Orele lucrate in zile de repaus saptamanal nu se pot evidentia ca si ore suplimentare, avand in vedere obligatia ca saptamanal sa existe 2 zile de repaus ( la 5 zile lucrate, 2 zile libere). Astfel incat, daca un salariat desfasoara activitate sambata, repausul se va decala pentru zilele de duminica si luni, respectiv daca desfasoara activitate sambata si duminica, repausul saptamanal va fi efectuat in zilele imediat urmatoare, respectiv luni si marti. Pentru decalarea zilelor de repaus saptamanal legislatia prevede acordarea unui spor.
 6. Munca efectuata in intervalul 22.00-06.00 se considera munca de noapte. Pentru munca de noapte se plateste un spor de 25% iar angajatorul are obiligatia de a informa Inspectoratul teritorial de Munca cu privire la punctele de lucru unde se desfasoara munca de noapte.
 • Contravenientul poate achita in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din amenda, inspectorul de munca facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.

 • In cazul constatarii savarsirii uneia dintre faptele: primirea la munca a unei persoane fara incheierea contractului individual de munca in forma scrisa, in ziua anterioara inceperii activitatii, primirea la munca a unei persoane fara transmiterea raportului de munca in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii, primirea la munca a unui salariat in perioada in care acesta are contractul individual de munca suspendat( concediu fara plata, concediu medical, concediu pentru cresterea copilului, etc), inspectorul de munca poate dispune, ca sanctiune complementara, sistarea activitatii locului de munca organizat, supus controlului, conform procedurii  de sistare elaborata de Inspectia Muncii si aprobata prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, dupa consultarea prealabila a confederatiilor  sindicale si patronale reprezentative la nivel national;

 • Angajatorul poate relua activitatea numai dupa achitarea amenzii contraventionale aplicate si dupa ce demonstreaza ca a remediat deficientele care au condus la sistarea activitatii: prin incheierea contractului individual de munca, transmiterea raportului de munca in registrul general de evidenta a salariatilor sau, dupa caz, incetarea suspendarii contractului individual de munca si constituirea si plata contributiilor sociale si a impozitului pe venit aferente veniturilor salariale care se cuvin lucratorului pe perioada in care a prestat activitate nedeclarata.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *