Suna acumCere oferta

DACA AI AJUS AICI AI PARCURS DEJA JUMATATE DIN DRUM.

MAI JOS INCERCAM RASPUNDEM LA INTREBARILE TALE.

Daca te hotarasti sa semnezi cu noi, devi automat partenerul nostru! Te vizitam periodic, scriem in fise, instruim lucratorii digital, iti oferim consultanta si rezolvam impreuna problemele ce apar. Totul este inclus in tarif, fara costuri ascunse. Ne dorim o colaborare de durata, asa ca suntem mereu disponibili pe toate canalele de comunicare, online pe mail, WhatsApp, telefon sau offline, la noi sau la tine, oriunde si oricand, doar sa iti rezolvam problema.

Sunt administrator, societatea pe care o conduc este obligata sa respecte legislatia SSM?

Conform legislatiei Romane aliniata la legislatia Europeana, toti salariatii au dreptul la un loc de munca sigur, in conditii de securitate si sanatate. Astfel, orice societate incepand cu primul angajat este obligata sa respecte prevederile legale privind organizarea SSM.

ATENTIE ! 

Faptele care sunt considerate ca fiind cauza producerii unui accident se pot retine în sarcina unui lucrator numai in cazul in care angajatorul a facut dovada ca si-a respectat obligatia de a implementa masurile de securitate si sanatate in munca.

Cine este responsabil cu organizarea SSM?

In functie de numarul de salariati in societatea dumneavoastra, cu organizarea SSM se poate pot ocupa:

 • Administratorul (pana in 9 salariati, daca isi desfasoara activitatea in societate si a absolvit minim un curs de 40 de ore )
 • Lucratorul desemnat ( pana in 249 salariati)
 • Serviciul intern SSM ( peste 250 salariati)
 • Seriviciul extern de prevenire si protectie ( de la 1 la 50 de salariati poate desfasura toate activitatile, peste 50 de salariati poate desfasura acele activitati ce nu pot fi acoperite de lucratorul desemnat, respectiv serviciul intern ).

Instruirea lucratorilor. Cum si cand se instruiesc lucratorii.

Instruirile SSM obligatorii sunt urmatoarele:

 • Instruirea introductiv generala – sunt instruiti lucratorii noi angajati, delegati, detasati si cei pusi la dispozitie de un agent de munca temporar;
 • Instruirea la locul de munca – sunt instruiti toti lucratorii de la instruirea introductiv-generala, in plus se instruiesc si lucratorii ce au schimbat locul de munca sau postul in cadrul unitatii;
 • Instruiea periodica – sunt instruiti toti lucratorii societatii.
 • Instruirea suplimentara – sunt instruiti lucratorii ce au lipsit peste 30 de zile lucratoare, lucratorii ce se intorc dupa un accident de munca, la executarea unor lucrari speciale, cand au aparut schimbari privind prevederile legale, la introducerea sau schimbarea unor tehnologii sau echipamente.

Daca va hotarati sa lucrati cu noi instruirea salariatilor ( noi sau existenti ) se va desfasura forma e-learning.

Acestia vor primi link-uri pe platforma noastra de instruire online si vor lua la cunostinta de informatiile primite prin semnarea fiselor de SSM si SU

Fisele de instruire. Cine si cum le completeaza.

Rezultatul instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca se consemneaza in mod obligatoriu in fisa de instruire individuala, cu indicarea materialului predat, a duratei si datei instruirii.

Completarea fisei de instruire individuala se va face cu pix cu pasta sau cu stilou, imediat dupa verificarea instruirii.

Dupa efectuarea instruirii, fisa de instruire individuala se semneaza de catre lucratorul instruit si de catre persoanele care au efectuat si au verificat instruirea.

De ce un servicu SSM periodic?

Lumea in care traim este extrem de dinamica. Zilnic la un loc de munca apar schimbari, situatii si pericole noi.

Mai jos va prezentam cateva dintre motivele pentru care serviciul extern de SSM este obligat sa va viziteze periodic:

 • Constientizarea lucratorilor asupra importantei respectarii regulilor si a faptului ca societetea este interesata de securitatea si sanatatea lor;
 • Observarea la timp a schimbarilor din cadrul societatii ce pot reprezenta un risc marit de accidentare sau amenda in cazul unui control;
 • Verificarea starii sistemelor de siguranta, a cailor de evacuare sau a semnalizarii de securitate;
 • Rezolvarea situatiilor noi ce impun schimbari ale documentatiei SSM din cadrul societatii.

Am contractat un serviciu extern de SSM. Sunt exonerat de raspundere?

NU! Legislatia va obliga sa asigurati securitatea si sanatatea lucratorilor in toate aspectele legate de munca.

Contractarea unui serviciu extern nu va exonereaza de raspundere, iar cel amendat de organele de control in cazul unor neconformitati este administratorul.

De aceea trebuie sa alegeti  cu atentie serviciu extern pe care doriti sa il contractati si sa nu va ghidati pe principiul cel mai ieftin sau lasa ca merge si asa.

Societatea pe care o conduc trebuie sa organizeze apararea impotriva incendiilor?

Conform legislatiei Romane aliniata la legislatia Europeana ”Apararea impotriva incendiilor constituie o activitate cu interes public, national, cu caracter permanent, la care sunt obligate sa participe, in conditiile prezentei legi, autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si toate persoanele fizie si juridice aflate pe teritoriul Romaniei.

Cine este responsabil cu organizarea SU in societate?

In vederea indeplinirii atributiilor pe linia apararii împotriva incendiilor, operatorii economici care nu au obligaţia, prin lege, sa angajeze cel putin un cadru tehnic cu atributii în domeniul apararii impotriva incendiilor sau personal de specialitate, pot desemna din randul personalului propriu un salariat care sa indeplineasca şi atributii specifice în domeniul apararii impotriva incendiilor sau pot încheia un contract cu o persoana fizica sau juridica atestata (Serviciul de SSM), în condiţiile legii.

Cum instruim lucratorii in domeniul situatiilor de urgenta?

Indiferent de domeniul de activitate sau de numarul de salariati , este obligatoriu ca acestia sa fie instruiti cu privire la securitatea la incendiu si protectie civila.

Instruirile obligatorii sunt urmatoarele:

 • Instruirea introductiv generala – sunt instruiti lucratorii noi angajati, transferati, zilierii, sezonieri, temporari si elevii aflati in practica;
 • Instruirea la locul de munca – sunt instruiti toti lucratorii de la instruirea introductiv-generala in plus se instruiesc si lucratorii ce au schimbat locul de munca sau postul in cadrul unitatii;
 • Instruiea periodica – sunt instruiti toti lucratorii societatii;
 • Instruirea pentru lucrari periculoase;
 • Instruirea pe schimb;
 • Instructajul la recalificare profesionala;
 • Instructajul pentru personalul din afara operatorului economic.

Fisele de instruire SU. Cine si cum le completeaza.

Dupa efectuarea instructajelor este obligatorie completarea fiselor individuale de instructaj, inscrisul efectuandu-se cu pasta sau cu cerneala.

Dupa completare, fisa individuala de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta se semneaza de persoana instruita si de catre persoanele care au efectuat si au verificat instructajul.

Prin semnatura, persoana instruita demonstreaza participarea la instructaj, iar persoana care a verificat instructajul confirma, pe baza examinarii persoanei instruite, ca aceasta si-a insusit cunostintele.

De ce un servicu SU periodic?

Lumea in care traim este extrem de dinamica. Zilnic la un loc de munca apar schimbari, situatii si pericole noi.

Mai jos va prezentam cateva dintre motivele pentru care serviciul extern de SU este obligat sa va viziteze periodic:

 • Constientizarea lucratorilor asupra importantei respectarii regulilor anti incendiu si de protectie civila;
 • Observarea la timp a schimbarilor din cadrul societatii ce pot reprezenta un risc marit de incendiu.
 • Verificarea starii sistemelor de siguranta, a cailor de evacuare sau a semnalizarii de securitate.
 • Rezolvarea situatiilor noi ce impun schimbari ale documentatiei SU din cadrul societatii.

Ce este un cadru tehnic cu atributii in stingerea incendiilor?

Cadrul tehnic este persoana ce se ocupa cu planificarea, organizarea, monitorizarea si controlul activitatii de prevenire si stingere a incendiilor.

De asemenea are competente legale de acordare a asistentei tehnice de specialitate in situatii critice, investigarea contextului producerii incendiilor, acordul documentatiilor privind stingerea incendiilor, instruirea salariatilor si elaborarea documentelor specifice activitatii in domeniu.

Ce este un inspector de protectie civila?

Inspectorul de protectie civila este specialistul incadrat la nivelul municipiilor, oraselor, comunelor, institutiilor publice si al operatorilor economici nominalizati in clasificarea din punct de vedere al protectiei civile in functie de tipurile de riscuri specifice.

Inspectorul de protectie civila asigura permanent: coordonarea planificarii si a realizarii activitatilor si masurilor de protectie civila, pregatirea serviciilor de urgenta, a salariatilor si/sau a populatiei si asigura coordonarea secretariatelor tehnice ale comitetelor pentru situatii de urgenta, respectiv a celulelor pentru situatii de urgenta.

Societatea pe care o conduc trebuie sa detina un dosar de SSM?

Dosarul de SSM reprezinta totalitatea documentelor cerute de legislatia securitatii si sanatatii in munca si trebuie sa se gaseasca in fiecare societate indiferent de domneniul de activitate sau numarul de salariati.

Care este continutul mimim al dosarului SSM?

Continutul dosarului SSM difera in functie de specificul societatii si de numarul de salariati. Fiecare dosar trebuie sa fie compus cel putin din baza decizionala, documente specifice, evaluarea riscurilor, planul de prevenire si protectie, instuctiuni proprii si tematici de instruire.

Ce reprezinta evaluarea riscurilor la nivel de societate?

Angajatorul este obligat sa evalueze riscurile pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, ”sa realizeze si sa fie in posesia unei evaluari a riscurilor pentru securitatea si sanatatea in munca, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice”.

Ce reprezinta planul de prevenire si protectie?

Pentru asigurarea conditiilor de securitate si sanatate in munca şi pentru prevenirea accidentelor de munca şi a bolilor profesionale, angajatorii au obligatia „sa intocmeasca un plan de prevenire si protectie compus din masuri tehnice, sanitare, organizatorice si de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care sa il aplice corespunzator conditiilor de muncă specifice unitatii”.

Sunt obligat sa elaborez instructiuni proprii de securitatea muncii?

Angajatorul are obligatia sa elaboreze instructiuni proprii pentru completarea sau aplicarea reglementrilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale locurilor de munca aflate in responsabilitatea sa, precum si difuzarea acestora in unitate dupa aprobare.

Ce contin tematicile de instruire?

Fiecare societate trebuie sa se afle in posesia unui plan de instruire testare  si sa elaboreze tematici pentru toate fazele de instruire. Tematica de instruire va contine:

 • Informatii privind riscurile de accidentare si inbolnavire profesionala;
 • Prevederile instructiunilor proprii;
 • Masuri privind privind acordarea primului-ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor precum si in cazul pericolului grav si iminent;
 • Prevederi ale reglementarilor de SSM;
 • Demonstratii practice.

Sunt obligat in calitate de angajator sa detin un dosar privind securitatea si sanatatea in munca?

Societatile sunt obligate sa detina un biblioraft care sa contina acte de autoritate si documente specifice in domeniul apararii incendiilor.

Ce reprezinta actele de autoritate in domeniul stingerii incendiilor?

Continutul actelor de autoritate trebuie sa fie compus din : decizii, dispozitii, hotarari şi altele asemenea, prin care se stabilesc raspunderi pe linia apararii impotriva incendiilor.

Trebuie sa intocmesc fisa obiectivului ?

Daca in societatea dumneavoastra aveti peste 9 angajati sunteti obligati sa va aflati in posesia fisei obiectivului punctului de lucru.

Un exemplar se transmite obligatoriu catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta.

Este obligatoriu planul de interventie ?

Operatorii economici care au un numar de angajati cel putin egal cu cel stabilit conform legii pentru societatile mici ( min 10 ) au obligatia de a se afla in posesia planului de interventie in caz de incendiu.

Planul de interventie se vizeaza  obligatoriu de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta de care apartine societatea.

Trebuie sa intocmesc un raport de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor?

Operatorii economici care au un numar de angajati cel putin egal cu cel stabilit conform legii pentru societatile mici ( min 10 ) au obligatia de a intocmi anual un raport de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor la nivel de societate.