Suna acumCere oferta
service auto ssm
In: Articole PSI, Articole SSM0

Utilizarea Elevatorului: Elevatoarele auto trebuie întotdeauna inspectate înainte de utilizare pentru a ne asigura că sunt în stare de funcționare corectă. Folosiți blocuri de siguranță pentru a preveni mișcarea neașteptată a vehiculului când este pe elevator. Nu lucrați niciodată sub un vehicul dacă acesta nu este susținut în mod corespunzător

1. Instrucțiuni detaliate de lucru cu elevatorul auto:

 • Verificați întotdeauna liftul înainte de utilizare, asigurându-vă că funcționează corect și că nu prezintă semne de uzură sau deteriorare.
 • Înainte de a ridica un vehicul, asigurați-vă că este poziționat corect pe elevator. Centrul de greutate al vehiculului ar trebui să fie cât mai echilibrat posibil.
 • Utilizați blocuri de siguranță pentru a preveni mișcarea neașteptată a vehiculului când este pe elevator.
 • Nu depășiți niciodată capacitatea maximă de încărcare a elevatorului.

2. Riscuri:

 • Riscul de accidente în cazul unei utilizări necorespunzătoare sau a unei defecțiuni a echipamentului.
 • Riscul de alunecare sau cădere dacă zona în jurul elevatorului este uleioasă sau neîngrijită.
 • Riscul de rănire gravă sau deces dacă un vehicul se prăbușește de pe un elevator.

3. Interdicții:

 • Nu lucrați sub un vehicul dacă acesta nu este susținut în mod corespunzător.
 • Nu folosiți elevatorul dacă prezintă semne de defecțiune sau dacă nu ați fost instruit corespunzător pentru a-l folosi.
 • Nu depășiți capacitatea maximă de încărcare a elevatorului.

4. Bune practici:

 • Asigurați-vă că toți lucrătorii primesc o formare adecvată pentru utilizarea elevatorului și cunoașteți procedurile de urgență.
 • Efectuați inspecții regulate ale echipamentului pentru a vă asigura că rămâne în stare bună de funcționare.
 • Curățați întotdeauna zona în jurul elevatorului pentru a preveni alunecările și căderile.
 • În cazul unei defecțiuni, opriți utilizarea elevatorului și notificați imediat supervisorul sau personalul de întreținere.

Aparat de Sudură: Protejați-vă ochii și pielea de arcurile de sudură cu echipament de protecție adecvat. Acest lucru include o mască de sudură cu filtru de protecție adecvat, mănuși de sudură și îmbrăcăminte de protecție. Asigurați-vă că zona de sudură este bine ventilată pentru a reduce expunerea la fumul de sudură.

1. Instrucțiuni detaliate de lucru cu aparatul de sudură:

 • Asigurați-vă că echipamentul de protecție este utilizat în mod corespunzător înainte de a începe sudura. Aceasta include o mască de sudură cu filtru de protecție adecvat, mănuși de sudură și îmbrăcăminte de protecție.
 • Asigurați-vă că zona de sudură este bine ventilată. Fumul de sudură poate fi dăunător dacă este inhalat.
 • Înainte de a începe sudura, curățați întotdeauna zona de lucru pentru a preveni contaminarea și pentru a asigura o sudură curată și puternică.

2. Riscuri:

 • Risc de arsuri sau leziuni la ochi datorită expunerii la arcul de sudură fără echipament de protecție adecvat.
 • Expunerea la fumul de sudură poate duce la probleme respiratorii sau alte probleme de sănătate.
 • Risc de incendiu sau explozie dacă sudura se realizează în apropierea materialelor inflamabile.

3. Interdicții:

 • Nu sudurați fără echipamentul de protecție adecvat.
 • Nu utilizați aparatul de sudură în locuri unde există materiale inflamabile sau explozive.
 • Nu lăsați niciodată aparatul de sudură nesupravegheat în timp ce este în funcțiune.

4. Bune practici:

 • Asigurați-vă că toți lucrătorii primesc o formare adecvată privind utilizarea aparatului de sudură și cunoașterea procedurilor de urgență.
 • Întrețineți regulat aparatul de sudură pentru a asigura funcționarea optimă și pentru a preveni accidentele.
 • Utilizați ecrane sau perdele de sudură pentru a proteja pe ceilalți lucrători de lumina intensă produsă de arcul de sudură.
 • Folosiți un sistem de extracție a fumului sau ventilație adecvată pentru a reduce expunerea la fumul de sudură.

Scule de Mână: Utilizați sculele de mână în mod corespunzător și cu atenție pentru a preveni rănile. Întotdeauna tăiați departe de corp și folosiți mănuși pentru a preveni tăieturile și zgârieturile. Nu folosiți niciodată scule cu mânere deteriorate sau cu lama neascuțită.

1. Instrucțiuni detaliate de lucru cu sculele de mână:

 • Verificați întotdeauna scula înainte de utilizare pentru a vă asigura că este în stare bună de funcționare și că mânerele nu sunt deteriorate sau slabe.
 • Întotdeauna tăiați departe de corp și folosiți mănuși de protecție pentru a preveni tăieturile și zgârieturile.
 • Nu folosiți forța excesivă atunci când utilizați scule de mână. Dacă o sculă nu funcționează corect, opriți-vă și verificați-o pentru a vă asigura că este în stare bună de funcționare.

2. Riscuri:

 • Risc de tăieturi, zgârieturi sau alte răni dacă sculele sunt utilizate necorespunzător sau fără echipamentul de protecție adecvat.
 • Risc de rănire prin împrăștierea materialelor dacă scula se rupe sau este utilizată necorespunzător.

3. Interdicții:

 • Nu folosiți niciodată scule cu mânere deteriorate sau lama neascuțită.
 • Nu folosiți sculele pentru sarcini pentru care nu au fost proiectate.
 • Nu lăsați sculele nesupravegheate într-o zonă de lucru unde ar putea fi o amenințare pentru alții.

4. Bune practici:

 • Oricine folosește scule de mână trebuie să fie instruit corespunzător în utilizarea lor și în procedurile de urgență.
 • Mențineți sculele curate și bine întreținute pentru a asigura funcționarea optimă și siguranța.
 • Depozitați sculele în mod corespunzător când nu sunt în uz pentru a preveni accidentele și deteriorarea lor.
 • Îmbrăcați-vă în mod corespunzător atunci când folosiți scule de mână, inclusiv purtarea de echipament de protecție adecvat, cum ar fi mănuși și ochelari de protecție.

Manipularea Uleiurilor: Uleiurile trebuie întotdeauna manipulate cu grijă pentru a preveni alunecările și vărsările. De asemenea, unele uleiuri pot fi periculoase dacă vin în contact cu pielea sau ochii, deci este important să se utilizeze echipamentul de protecție adecvat.

1. Instrucțiuni detaliate de lucru cu uleiurile:

 • Întotdeauna purtați echipament de protecție adecvat, inclusiv mănuși și ochelari de protecție, când manipulați uleiuri.
 • Folosiți containerele și uneltele potrivite pentru a manipula și a depozita uleiul. Nu umpleți niciodată un container peste capacitate.
 • Curățați orice vărsare de ulei imediat, folosind absorbante pentru ulei dacă este necesar.

2. Riscuri:

 • Alunecările și căderile pot surveni dacă uleiul este vărsat pe suprafețele de mers.
 • Contactul cu pielea și ochii poate provoca iritații sau răni.
 • Expunerea la vapori de ulei poate duce la probleme respiratorii.

3. Interdicții:

 • Nu vărsați uleiul în mod intenționat pe podea sau pe alte suprafețe de mers.
 • Nu manipulați uleiuri fără echipamentul de protecție adecvat.
 • Nu utilizați recipiente sau ustensile nepotrivite pentru a transporta sau a depozita uleiul.

4. Bune practici:

 • Oricine manipulează uleiurile trebuie să fie instruit corespunzător în manipularea și depozitarea sigură a uleiurilor, precum și în procedurile de urgență.
 • Mențineți un mediu de lucru curat și sigur, curățând orice vărsare imediat și menținând coridoarele și zonele de mers libere de ulei.
 • Aveți mereu la îndemână echipament de curățare pentru vărsări de ulei, cum ar fi absorbantele de ulei.
 • Întotdeauna depozitați uleiurile într-un loc sigur, departe de sursele de căldură sau de foc.

Utilizarea Compresorului: Asigurați-vă că înțelegeți cum să folosiți compresorul în mod corespunzător și sigur. Nu îndreptați niciodată aerul comprimat către voi înșivă sau către alte persoane. 1. instrutiuni detaliate de lucru

1. Instrucțiuni detaliate de lucru cu compresorul:

 • Înainte de a porni compresorul, verificați-l pentru a vă asigura că este în stare bună de funcționare. Toate părțile trebuie să fie strâns legate, iar furtunurile și conexiunile nu trebuie să aibă scurgeri.
 • Asigurați-vă că sunteți familiarizați cu toate comutatoarele și manetele compresorului înainte de a începe să îl utilizați.
 • Nu îndreptați niciodată aerul comprimat către voi înșivă sau către alte persoane. Acesta poate cauza răni serioase.

2. Riscuri:

 • Aerul comprimat poate provoca răniri serioase dacă este îndreptat către o persoană.
 • Compresorul poate cauza zgomot puternic, ceea ce poate duce la pierderea auzului în timp.
 • Dacă compresorul nu este întreținut corespunzător, acesta poate suferi defecțiuni și poate provoca răniri.

3. Interdicții:

 • Nu utilizați compresorul dacă este defect sau dacă are componente deteriorate.
 • Nu modificați sau încercați să reparați compresorul fără instruirea adecvată.
 • Nu lăsați compresorul nesupravegheat în timp ce funcționează.

4. Bune practici:

 • Întotdeauna purtați protecție pentru urechi atunci când folosiți compresorul pentru a vă proteja auzul.
 • Asigurați-vă că compresorul este întotdeauna curat și bine întreținut.
 • Nu depășiți niciodată presiunea maximă recomandată pentru compresor.
 • După utilizare, eliminați presiunea din rezervor în mod sigur și deconectați compresorul de la sursa de alimentare.

Spațiu de Lucru Curat: Mențineți spațiul de lucru curat și organizat pentru a preveni accidentele. Acest lucru include îndepărtarea imediată a vărsărilor de ulei sau alte fluide și menținerea coridoarelor libere

 1. Instrucțiuni Detaliate de LucruEste esențial să vă mențineți spațiul de lucru curat și organizat în cadrul unui service auto. Aceasta include:
  • Îndepărtarea imediată a oricăror vărsări, fie că sunt de ulei, de carburant sau alte fluide. Utilizați materiale absorbante pentru a curăța vărsările și asigurați-vă că deșeurile sunt eliminate în mod corespunzător.
  • Organizarea sculelor și echipamentelor. Fiecare instrument ar trebui să aibă un loc designat și să fie returnat acolo după folosire.
  • Menținerea curățeniei generale prin curățarea regulată a suprafețelor de lucru, a podelei și a echipamentelor.
 2. RiscuriDacă spațiul de lucru nu este menținut curat și organizat, riscurile pot include:
  • Alunecări și căzături datorate vărsărilor nerecurate de pe podea.
  • Accidente provocate de scule sau echipamente lăsate în dezordine.
  • Incendii cauzate de amestecul de fluide inflamabile, precum uleiul sau carburantul.
 3. Interdicții
  • Nu lăsați niciodată vărsările nerecurate pe podea.
  • Nu lăsați sculele sau echipamentele în dezordine pe podea sau pe suprafețele de lucru.
  • Nu permiteți acumularea de deșeuri inflamabile în zona de lucru.
 4. Bune Practici
  • Curățați orice vărsare imediat ce se produce.
  • Organizați-vă sculele și echipamentul după fiecare utilizare.
  • Aveți un program regulat de curățare a spațiului de lucru pentru a menține curățenia și ordinea.
  • Folosiți containere de depozitare pentru deșeuri inflamabile și asigurați-vă că acestea sunt golite în mod regulat.

Pentru clienți:

 1. Zonă de Așteptare: Clientii ar trebui să aștepte într-o zonă desemnată, departe de zona de lucru, pentru a evita accidentele.
 2. Instrucțiuni de Siguranță: Furnizați instrucțiuni clare de siguranță la intrarea în service. Acestea ar putea include avertismente despre zonele în care accesul este restricționat.
 3. Comunicare: Comunicați cu clienții despre orice potențiale pericole sau proceduri de siguranță atunci când aceștia intră în service.
 4. Supervizare: Nu permiteți niciodată clienților să se plimbe nesupravegheați prin zona de lucru.

Dacă se declanșează un incendiu în cadrul service-ului auto, urmați acești pași:

 1. Alertați: În cazul în care detectați un incendiu, primul pas este să alertați imediat pe toată lumea din încăpere. Dacă sistemul de alarmă împotriva incendiilor nu s-a declanșat deja, activați-l.
 2. Evacuați: Urmați procedurile de evacuare în mod calm și ordonat. Evitați să intrați în panică, deoarece acest lucru poate duce la accidente sau poate împiedica procesul de evacuare. Ajutați-vă colegii sau clienții dacă este necesar.
 3. Apelați la ajutor: Sunați la numărul de urgență 112 și informați-i despre incendiu. Asigurați-vă că le furnizați cât mai multe detalii posibile despre incendiul, inclusiv locația exactă și dacă există oameni rămași în interior.
 4. Nu reîntoarceți în clădire: După ce ați părăsit clădirea, nu vă întoarceți înăuntru sub nicio formă până când profesioniștii în stingerea incendiilor nu au declarat că este în siguranță.

Dacă incendiul este mic și vă simțiți în siguranță să încercați să-l stingeți, puteți utiliza un stingător de incendii dacă aveți unul disponibil și dacă știți cum să-l folosiți. Însă, siguranța dvs. și a celor din jur este prioritatea numărul unu, deci nu încercați să luptați cu incendiul dacă acesta se răspândește rapid sau dacă vă pune în pericol. În acest caz, evacuați imediat clădirea și așteptați ajutorul profesioniștilor.

Evacuarea clienților:

 1. Comunicare: În cazul unei urgențe, comunicați imediat clienților despre situație. Explicați-le cu calm și claritate care este situația și ce trebuie să facă.
 2. Direcționare: Indicați-le clienților cea mai apropiată ieșire de urgență. Asigurați-vă că nu sunt obstacole în calea evacuării.
 3. Îndrumare: Un membru al personalului ar trebui să îndrume clienții spre ieșire, mergând în fața grupului pentru a deschide drumul și a verifica dacă calea de evacuare este sigură.
 4. Verificare: După ce toți clienții au părăsit clădirea, efectuați o verificare rapidă pentru a vă asigura că toată lumea a reușit să iasă. În funcție de mărimea clădirii, poate fi util să aveți mai multe persoane care să ajute la acest proces.
 5. Zona de siguranță: Odată ce toți clienții au fost evacuați, îndrumați-i către zona de siguranță – un loc prestabilit, la o distanță sigură de clădire. Aceasta trebuie să fie suficient de departe pentru a proteja pe toată lumea de posibile explozii, dar suficient de aproape pentru a fi ușor accesibilă.
 6. Numărătoare: Odată ce toți sunt în zona de siguranță, faceți o numărătoare pentru a vă asigura că toți clienții sunt prezenți. Dacă cineva lipsește, informați imediat autoritățile.

Primul ajutor:

 1. Arsuri: În cazul unei arsuri, răciți zona arsă cât mai repede posibil cu apă rece timp de 10-20 de minute. Nu aplicați gheață, unt sau alte substanțe pe arsură. Acoperiți arsura cu o folie de plastic sterilă sau un pachet de arsură.
 2. Tăieturi sau răni: În cazul unei tăieturi sau a unei răni, curățați zona cu apă și săpun, dacă este posibil. Aplicați o compresă curată sau bandaj pentru a opri sângerarea și apoi înfășurați rana cu un bandaj curat.
 3. Expunere la substanțe periculoase: Dacă o persoană a fost expusă la o substanță periculoasă, cum ar fi ulei sau lichid de frână, clătiți zona cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. Îndepărtați orice haine contaminate și asigurați-vă că victima primește asistență medicală cât mai curând posibil.
 4. Accidente cu scule sau echipamente: În cazul unui accident cu o unealtă sau cu echipamente, prioritizarea primei intervenții depinde de gravitatea accidentului. Dacă victima este conștientă, încercați să calmați persoana și să-i evaluați starea. În cazul în care este nevoie de asistență medicală de urgență, sunați imediat la numărul de urgență

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *