Suna acumCere oferta
In: Articole PSI, Articole SSM0

Supervizarea Elevilor: Asigurați o supraveghere atentă a elevilor în toate momentele pentru a preveni accidentele.

 1. Raport Cadru Didactic-Elevi: Mențineți un raport optim între numărul de cadre didactice și numărul de elevi pentru a asigura o supraveghere eficientă.
 2. Zone Desemnate: Identificați și marcați zonele unde elevii pot și nu pot merge fără supraveghere. Acest lucru ajută la prevenirea accidentelor și la monitorizarea mai eficientă a activităților.
 3. Schimbarea de Ture: În cazul în care există mai mulți profesori sau asistenți, asigurați o tranziție netedă și eficientă între ture pentru a evita perioadele în care elevii nu sunt supravegheați.
 4. Verificarea Prezenței: Efectuați verificări periodice ale prezenței pentru a vă asigura că toți elevii sunt contabilizați.
 5. Familiarizarea cu Elevii: Fiți familiarizați cu nevoile și comportamentele fiecărui elev pentru a putea identifica rapid orice schimbări sau comportamente neobișnuite.
 6. Monitorizarea Activităților: Supravegheați activitățile în care sunt implicați elevii, mai ales cele care implică folosirea de echipamente sau substanțe potențial periculoase.
 7. Comunicare cu Alți Adulți: Mențineți o comunicare eficientă cu alți adulți prezenți, inclusiv asistenți și părinți, pentru a vă asigura că toți sunt la curent cu regulile și procedurile de securitate.
 8. Instruirea Elevilor: Asigurați-vă că elevii sunt instruiți corespunzător în ceea ce privește regulile de siguranță și comportamentul adecvat.
 9. Evaluarea Riscurilor: Înainte de a efectua orice activitate, evaluați potențialele riscuri și luați măsurile preventive necesare.
 10. Intervenție Rapidă: Fiți pregătiți să interveniți rapid în cazul în care identificați o situație care ar putea deveni periculoasă.

Verificarea Echipamentelor: Înainte de a începe orice activitate, verificați integritatea echipamentelor și a instrumentelor utilizate.

 1. Listă de Verificare: Creați și urmați o listă de verificare care să includă toate echipamentele și instrumentele care vor fi folosite în activități.
 2. Verificări Vizuale: Efectuați o verificare vizuală a tuturor echipamentelor pentru a detecta orice defecțiuni vizibile, cum ar fi fisuri sau uzură.
 3. Testare Funcțională: Înainte de utilizare, testați echipamentele pentru a vă asigura că funcționează corect. Acest lucru este esențial pentru echipamentele electronice și electrice.
 4. Instrucțiuni de Utilizare: Asigurați-vă că toate cadrele didactice și elevii cunosc modul corect de utilizare a echipamentelor și a instrumentelor.
 5. Semnalizare și Etichetare: Toate echipamentele și instrumentele trebuie să fie corespunzător etichetate, indicând orice riscuri potențiale și instrucțiuni de utilizare.
 6. Documentare: Mențineți un jurnal sau o bază de date care să includă datele verificărilor și orice defecțiuni constatate.
 7. Revizii Periodice: În plus față de verificările zilnice, efectuați și revizii periodice ale echipamentelor, care pot include și mentenanța preventivă.
 8. Retragerea din Uz: Orice echipament defect sau periculos trebuie retras imediat din uz și etichetat corespunzător până la reparare sau înlocuire.
 9. Instruire SSM: Asigurați-vă că toate cadrele didactice sunt instruite în privința măsurilor de securitate asociate cu utilizarea echipamentelor respective.
 10. Resurse de Urgență: Aveți la dispoziție și știți cum să utilizați echipamente de urgență, cum ar fi stingătoare de incendiu sau kituri de prim ajutor, în cazul unor defecțiuni care pot conduce la situații de urgență.

Evacuare și Situații de Urgență: Cunoașteți și exersați regulat planul de evacuare și știți locația echipamentelor de prim ajutor și a stingătoarelor de incendiu.

 1. Plan de Evacuare: Fiecare sală de clasă și zonă comună trebuie să aibă un plan de evacuare vizibil și ușor de înțeles.
 2. Simulări de Evacuare: Efectuați exerciții de evacuare regulat pentru a vă asigura că toți sunt familiarizați cu procedurile.
 3. Locația Echipamentelor de Urgență: Asigurați-vă că toți știu unde sunt localizate kiturile de prim ajutor, stingătoarele de incendiu și alte echipamente de urgență.
 4. Instruirea Cadrelor Didactice și a Elevilor: Oferiți sesiuni de instruire pentru a învăța cum să folosiți corect echipamentele de prim ajutor și stingătoarele de incendiu.
 5. Comunicare Eficientă: Aveți un sistem de comunicare eficient pentru a alerta imediat toate persoanele despre o situație de urgență.
 6. Puncte de Adunare: Stabiliți și marcați clar punctele de adunare în caz de evacuare, și asigurați-vă că acestea sunt cunoscute de toți.
 7. Liste de Prezență: În caz de evacuare, mențineți liste de prezență actualizate pentru a vă asigura că toți elevii și personalul sunt în siguranță.
 8. Monitorizarea Ușilor și Ieșirilor: Asigurați-vă că toate ușile și ieșirile sunt funcționale și că nu sunt blocate în niciun fel.
 9. Proceduri pentru Diverse Urgențe: Fiecare tip de situație de urgență (incendiu, cutremur, etc.) ar trebui să aibă proceduri specifice de urmat.
 10. Revizuire și Actualizare: Efectuați revizii periodice ale planului de evacuare și a procedurilor de urgență pentru a le actualiza conform nevoilor sau a schimbărilor legislative.

Comunicare și Semnalizare: Utilizați semnalizare adecvată pentru a indica posibile pericole sau zone în care este necesară precauție suplimentară

 1. Spălarea Mâinilor: Este obligatoriu să vă spălați mâinile cu apă și săpun înainte de a începe lucrul, după folosirea toaletei, și oricând ați intrat în contact cu substanțe sau obiecte potențial contaminate.
 2. Mănuși de Protecție: Folosiți mănuși de unică folosință atunci când intrați în contact cu substanțe posibil contaminate, inclusiv mâncare și materiale de prim ajutor.
 3. Măști Faciale: Utilizați măști faciale în zonele în care există un risc mai mare de contaminare, cum ar fi în apropierea copiilor bolnavi.
 4. Dezinfectarea Zonelor de Lucru: Utilizați soluții de dezinfectare pentru a curăța zonele de lucru în mod regulat, mai ales după activități care implică grupuri mari de copii.
 5. Manipularea Deșeurilor: Deșeurile potențial contaminate, inclusiv șervețelele folosite și mănușile de unică folosință, trebuie depozitate în recipiente etanșe și etichetate corespunzător.
 6. Comunicare: Raportați orice incident sau simptom care ar putea indica o posibilă contaminare biologică.
 7. Utilizare Dezinfectant: Aveți la dispoziție și folosiți dezinfectant pentru mâini, în special când nu puteți să vă spălați mâinile imediat.

Informații de Contact de Urgență: Aveți mereu la îndemână informații de contact pentru situații de urgență, inclusiv numerele de telefon ale părinților și serviciilor de urgență

 1. Listă Actualizată: Asigurați-vă că aveți o listă actualizată a tuturor numerelor de contact de urgență și că toți lucrătorii știu unde se află această listă.
 2. Acces Rapid: Lista cu numere de urgență trebuie să fie ușor accesibilă și vizibilă, în locuri precum biroul principal, săli de clasă și bucatarie.
 3. Verificare Periodică: Verificați periodic informațiile de contact cu părinții pentru a vă asigura că sunt actualizate.
 4. Instruirea Personalului: Asigurați-vă că toți lucrătorii sunt instruiți în procedurile de urgență și știu cum să utilizeze aceste informații în mod eficient.
 5. Comunicarea cu Părinții: În caz de urgență, contactați părinții imediat și furnizați-le informații exacte și la obiect despre situația copilului lor.
 6. Servicii de Urgență: Știți cum să contactați rapid serviciile de urgență și asigurați-vă că toți lucrătorii cunosc procedura.
 7. Plan de Urgență: Aveți un plan scris pentru diferite tipuri de situații de urgență și asigurați-vă că toți lucrătorii sunt familiarizați cu acesta.
 8. Coordonare cu Serviciile Locale: Mențineți un canal de comunicare deschis cu serviciile locale de urgență și cunoașteți procedurile lor standard.
 9. Confidențialitate: Tratați informațiile de contact și detaliile personale ale părinților și copiilor cu cea mai mare confidențialitate.
 10. Revizuire și Actualizare: Efectuați o revizuire periodică a tuturor procedurilor legate de situații de urgență și a listei de contacte, și actualizați-le după nevoie.

În caz de cutremur la Afterschool: Reguli și Proceduri

 1. „Stop, Acoperă-te și Ține-te”: Instruiți copiii și personalul să se oprească, să se acopere sub mobilier solid și să se țină de acesta până când se termină cutremurul.
 2. Evitarea Ferestrelor: Îndepărtați-vă și îndepărtați copiii de la ferestre, oglinzi și alte obiecte de sticlă.
 3. Locuri Sigure: Cunoașteți și îndrumați copiii către locurile cele mai sigure din clădire, cum ar fi colțurile și pereții de susținere.
 4. Întreruperea Activităților: Toate activitățile trebuie să fie întrerupte imediat, iar atenția să fie concentrată pe protecție.
 5. Comunicare Internă: Utilizați un sistem de comunicare internă, cum ar fi interfonul sau radiourile, pentru a oferi instrucțiuni imediate.
 6. Deschiderea Ușilor: Deschideți ușile pentru a preveni blocarea lor datorată deplasării clădirii.
 7. Evacuarea: După ce cutremurul s-a oprit și clădirea a fost evaluată, urmați planul de evacuare pentru a ajunge la o zonă deschisă și sigură.
 8. Verificare Prezență: Faceți rapid un apel nominal pentru a vă asigura că toți copiii și membrii personalului sunt prezenți și în siguranță.
 9. Kituri de Urgență: Asigurați-vă că aveți la îndemână kituri de urgență cu alimente, apă și echipamente de prim ajutor.
 10. Contactarea Părinților: După ce toți sunt în siguranță, contactați părinții pentru a-i informa despre situație și despre starea copiilor.
 11. Instruire și Exerciții Periodice: Efectuați exerciții de evacuare și alte scenarii de urgență în mod regulat pentru a vă asigura că toți sunt pregătiți.
 12. Documentarea Incidentelor: Țineți un jurnal sau o înregistrare a tuturor incidentelor și a acțiunilor luate, pentru evaluare și măsuri de îmbunătățire ulterioare.
 13. Contactul cu Serviciile de Urgență: Asigurați-vă că aveți o cale de comunicare directă cu serviciile de urgență și urmați instrucțiunile lor.
 14. Consiliere Post-Eveniment: Oferiți suport psihologic copiilor și personalului, dacă este necesar.
 15. Revizuirea Planului: După fiecare incident, revizuiți și actualizați planul de urgență pentru a îmbunătăți pregătirea și răspunsul la viitoarele cutremure.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *