Suna acumCere oferta
In: Articole SSM0

INSTRUCTIUNI PROPRII SSM PENTRU LUCRUL IN TIPOGRAFIE

Se interzice salariaţilor să efectueze orice activitate dacă nu au fost instruiţi cu privire la pericolele specifice activităţii respective.

La locurile de muncă unde există noxe peste valoarea limită admisibilă de expunere profesională (pulberi de celuloză sau vapori de alcool butilic) este interzis salariaţilor să mănânce, să fumeze şi să consume lichide. Pentru acestea se vor prevede pauze de lucru şi locuri special amenajate.

Căile ce conduc spre ieşirile de urgenţă şi ieşirile propriu-zise să fie păstrate în permanenţă libere.

Uşile de ieşire de urgenţă nu trebuie să fie încuiate sau zăvorâte astfel încât să poată fi deschise imediat şi fără efort de către orice persoană care ar avea nevoie în caz de pericol.

Intreţinerea tehnică a locului de muncă şi a echipamentelor tehnice să se facă permanent, iar orice defecţiuni constatate să fie remediate cât se poate de repede.

Dispozitivele de protecţie concepute pentru a preveni sau elimina riscurile să fie controlate la începutul lucrului şi să fie menţinute permanent în stare de funcţionare.

Instalaţiile electrice nu trebuie să prezinte riscuri de incendiu sau explozii iar salariaţii trebuie să fie protejaţi în mod adecvat împotriva riscului de electrocutare prin atingere directă sau indirectă.

La efectuarea operaţiilor de transport, depozitare şi manipulare, salariaţii vor purta, obligatoriu, echipamentul de protecţie stabilit de IP-SSM şi vor avea la îndemână mijloace de protecţie care să excludă contactul cu substanţele.

Se interzice depozitarea substanţelor inflamabile sau explozive în atelierele de fabricaţie în cantităţi ce depăşesc necesarul pentru un schimb.

Depozitarea colilor de carton sau de hârtie se va face orizontal în funcţie de greutate şi volum.

Se interzice transportul pe braţe a mărfurilor ambalate în suluri, indiferent de greutatea şi dimensiunile lor.

Este interzis salariaţilor să remedieze, să înlocuiască sau să modifice elemente ale instalaţiilor şi echipamentelor electrice. Pentru orice defecţiune constatată, instalaţia sau echipamentul electric va fi decuplat de la reţea şi se va anunţa conducătorul locului de muncă.

Echipamentul tehnic care prezintă riscuri datorate căderilor de obiecte sau proiectării acestora trebuie prevăzut cu mijloace tehnice de protecţie adecvate.

Dacă există riscul contactului mecanic cu elemente mobile ale unui echipament tehnic care poate conduce la accidentări, atunci ele trebuie prevăzute cu protectori sau alte mijloace tehnice de protecţie care să împiedice pătrunderea în zonele periculoase sau să oprească mişcarea elementelor mobile înaintea pătrunderii în zonele periculoase.

Părţile echipamentului tehnic care prezintă temperaturi excesive prea ridicate sau prea scăzute trebuie să fie protejate, pentru a preveni contactul salariaţilor cu acesta, sau apropierea de acestea.

Echipamentul tehnic trebuie prevăzut cu dispozitive clar identificabile destinate separării de fiecare sursă de energie.

Reconectarea nu trebuie să genereze riscuri pentru salariaţii în cauză.

Orice echipament tehnic trebuie să fie adecvat pentru prevenirea riscurilor de explozie ale acestuia sau ale substanţelor produse utilizate sau depozitate în acesta.

Orice echipament tehnic cu surse de alimentare electrice, trebuie să fie adecvat pentru a proteja salariaţii expuşi, contra riscurilor de electrocutare prin atingere directă sau indirectă.

Introducerea cilindrului în maşină se va face obligatoriu de către doi salariaţi, după fixarea şi asigurarea braţelor de cuplare a căruciorului de transport la maşină.

Este obligatorie verificarea cuplării angrenajului cilindrului port-formă pe roata de angrenare a maşinii.

Este interzisă decuplarea angrenajului de rotire a maşinii înainte de decuplarea pompei hidraulice a mecanismului de ridicare a cilindrului.

Este inerzisă montarea paginilor înainte de a fi verificate pe ambele părţi, precum şi suprafaţa cilindrului port-pagini şi starea fasetelor de prindere a formelor.

După fixarea sulurilor de hârtie în dispozitivul de alimentare este obligatorie asigurarea lor.

Este interzisă staţionarea în spatele sulului de hârtie montat şi/sau ţinerea mâinii pe maşină în dreptul cuţitului de tăiere a benzii de hârtie.

La introducerea manuală a hârtiei printre valuri, este interzis lucrătorilor aplecarea peste maşină sau depăşirea barelor de protecţie de la partea superioară.

Introducerea hârtiei în fălţuitor se va face astfel ca salariatul să nu introducă mâinile după banda de hârtie în zona de prindere.

După efectuarea operaţiilor de montare a paginilor pe cilindrii de potriveală a tiparului şi de alimentare cu hârtie al maşinii se va controla obligatoriu montarea şi funcţionarea dispozitivelor de protecţie ale maşinii după care aceasta va fi pusă în funcţiune.

În timpul funcţionării maşinii sunt interzise orice fel de intervenţii la coli, la aparatul de fălţuit, la grupurile de culoare sau la falţ-aparat.

Este interzis lucrătorilor să staţioneze între grupurile de imprimare.

Este interzisă acţionarea butoanelor pentru comenzi de către alt salariat decât cel desemnat în acest scop.

Este interzisă îndreptarea sau scoaterea pe pe transportor a ziarelor în timpul funcţionării acestuia.

Este interzisă îndepărtarea cu mâna a coliţelor strâmbe sau intercalarea de carton între coliţe în timpul mişcării plăcii mobile a presei.

Reglarea efortului de presare se face numai cu maşina oprită şi presa decuplată de la reţeaua electrică.

Se interzice efectuarea operaţiilor de pregătire pentru lucrul la maşina de fălţuit (reglarea formatului, reglarea puitoarei automate, punerea şiretului pe role, mutarea colţarelor de sprijin de pe fundament) în cazul în care acestea sunt cuplate la reţea, şi nu s-au luat toate măsurile de securitate prevăzute.

Se interzice lucrul la maşinile de fălţuit dacă acestea nu sunt dotate cu protectori corespunzători în toate zonele periculoase (sisteme de transmisie, mecanisme de acţionare, dispozitive de fălţuit).

La maşinile de fălţuit cu alimentare manuală a colilor este interzis lucrul fără bara de protecţie din faţa cuţitului fălţuitor.

Şireturile de la sistemul de transportare a colilor trebuie să fie în stare corespunzătoare.

Operaţiile de pregătire pentru lucru şi punerea în funcţiune a maşinilor de fălţuit trebuie efectuate numai de către salariaţi instruiţi.

În timpul funcţionării maşinii de fălţuit nu se permite îndreptarea colilor de pe masa de jos a aparatului de pus coli şi de pe fundament.

Se interzice scoaterea colilor încurcate de sub cuţite sau de sub rolele de fălţuit fără a opri maşini de fălţuit şi fără a întrerupe alimentarea cu curent electric.

Nu este permisă scoaterea colilor căzute sub maşina de fălţuit în timpul funcţionării acesteia.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *