Suna acumCere oferta
In: Articole SSM0

INSTRUCTIUNI PROPRII PRIVIND LUCRUL LA INALTIME

Principalele masuri de prevenire si protectie:

Art 1.   Lucrul la înaltime se va executa cu respectarea stricta a regulilor cuprinse în H.G. nr. 1146 / 2006 (cerinte minime de securitate pentru utilizarea echipamentelor de munca) si H.G. nr. 1091 / 2006 (cerinte minime de securitate si sanatate pentru locul de munca)
Art 2.  Lucrul la înaltime va fi permis numai lucratorilor special instruiti pentru aceasta activitate si verificati medical „apt pentru lucru la înaltime”.
Toti cei care lucreaza în conditiile lucrului la înaltime, indiferent de domeniul de activitate, vor purta echipament individual de protectie, specific eliminarii pericolului caderii în gol:
            casca de protectie;
           centura de siguranta
Art 3.   Lucrul la înaltime este permis numai daca locul de munca a fost amenajat si dotat din punct de vedere tehnic si organizatoric astfel încât sa previna caderea de la înaltime a lucratorilor.
Art 4.   Lucrul la înaltime trebuie sa se desfasoare numai sub supraveghere. În functie de complexitatea lucrarilor si a gradului de periculozitate existent, persoana desemnata pentru supraveghere este conducatorul locului de munca sau conducatorul lucrarilor respective, sau alta persoana desemnata, echivalenta ca functie.
Art 5.   Mijloacele de productie si utilajele folosite pentru lucru la înaltime trebuie sa aiba certificat de conformitate si instructiunile de utilizare si întretinere sa fie perfect cunoscute de utilizatori.
Art 6.   Caderile de la înaltime trebuie sa fie prevenite cu mijloace materiale, în special cu ajutorul balustradelor de protectie solide, suficient de înalte si având cel putin o bordura, o mâna curentasi protectie intermediara, sau cu un alt mijloc alternativ echivalent.
Art 7.   Lucrarile la înaltime nu pot fi efectuate, în principiu, decât cu ajutorul echipamentelor corespunzatoare sau cu ajutorul echipamentelor de protectie colectiva, cum sunt balustradele, platformele ori plasele de prindere.
Art 8.  În cazul în care, datorita naturii lucrarilor, nu se pot utiliza aceste echipamente, trebuie prevazute mijloace de acces corespunzatoare si trebuie utilizate centuri de siguranta sau alte mijloace sigure de ancorare.
Art 9.  Toate schelele trebuie sa fie concepute, construite si întretinute astfel încât sa se evite prabusirea sau deplasarea lor accidentala.
Art 10. Platformele de lucru, pasarelele si scarile schelelor trebuie sa fie construite, dimensionate, protejate si utilizate astfel încât persoanele sa nu cada sau sa fie expuse caderilor de obiecte.
Art 11.  Pentru executarea lucrarilor la înaltime, trebuie sa se tina seama de urmatoarele 3 principii generale valabile si obligatorii:
  1. a) Organizarea tehnologica prealabila a lucrarilor la înaltime prin realizarea tuturor conditiilor de asigurare colective, în functie de specificul locului de munca, pentru toata durata de desfasurare a lucrarilor.
  2. b) Dotarea cu echipament individual de protectie în conformitate cu conditiile concrete ale locului de munca, astfel sa fie asigurata securitatea executantului.
  3. c) Obligativitatea instruirii, antrenarii si a utilizarii dotarilor colective si individuale, corespunzatoare riscurilor locului de muncasi a lucrarilor respective
ÎNCADRAREA SI REPARTIZAREA LUCRATORILOR LA LOCUL DE MUNCA
Art 1.   Încadrarea si repartizarea lucratorilor pentru lucrul la înaltime se fac pe baza avizului medical eliberat în urma unui examen medical, prin care trebuie verificate aptitudinile si capacitatile neuropsihice necesare lucrului la înaltime.
Art 2.  Avizul medical la încadrare se da numai de catre medicul de medicina muncii pe baza examenelor clinice functionale si de laborator.
Art 3.  Persoana juridica ce angajeaza are obligatia de a preciza locul de munca la care va fi angajat lucratorul pentru avizul medical. Lucratorii vor fi admisi pentru lucrari la înaltime numai daca au viza medicala cu mentiunea expresa „apt pentru lucrul la înaltime”, mentiune ce va fi înscrisa în fisa de aptitudine a lucratorului.
Art 4.   Persoanele sub 18 ani nu vor fi admise pentru lucrul la înaltime.
DOTAREA CU ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECTIE (EIP)
Art 1.  Toti cei care lucreaza în conditiile lucrului la înaltime, indiferent de domeniul de activitate, vor purta echipament individual de protectie, specific eliminarii pericolului caderii în gol.
Art 2.  Componenta echipamentului individual de protectie se va stabili si se va acorda în functie de domeniul de activitate, complexitatea tehnologiei aplicate, specificul conditiilor de muncasi prevederile H.G. nr. 1048 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.
Art 3.   Este interzisa utilizarea echipamentelor individuale de protectie care nu sunt realizate si certificate în conformitate cu standardele si normativele de echipamente de protectie în vigoare.
Art 4.  Echipamentul individual ce protectie specific eliminarii pericolului în gol trebuie suplimentat de la caz la caz, cu echipament individual de protectie pentru combaterea riscurilor de accidentare si îmbolnaviri profesionale, specific activitatilor desfasurate la înaltime.
Art 5.   Pentru lucrul la înaltime mica, echipamentul individual de protectie trebuie acordat în functie de gradul de periculozitate al activitatii depuse si de conditiile concrete de munca.
Art 6.  Persoana juridica ce acorda echipament de protectie este obligata sa-l întretina perfecte conditii de utilizare, prin pastrare, curatare si reparare corespunzatoare.
Art 7.   Lucratorii sunt obligati sa foloseasca echipamentul individual de protectie pe timpul lucrului precum si la accesul la si de la locul de muncasi sa-l pastreze în conditii bune de utilizare
ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCA
Art 1.  Lucrul la înaltime este permis daca locul de munca a fost amenajat si dotat d.p.d.v. tehnic si organizatoric astfel încât sa previna caderea de la înaltime a lucratorilor.
Art 2. Accesul la si de la locurile de munca amplasate la înaltime trebuie asigurat împotriva caderii în gol a lucratorilor.
Art 3. Lucrul la înaltime trebuie sa se desfasoare numai sub supraveghere. în functie de complexitatea lucrarilor si a gradului de periculozitate existent, persoana desemnata pentru supraveghere este conducatorul locului de munca sau conducatorul lucrarilor respective, sau alta persoana desemnata, echivalenta ca functie.
Art 4.   Înainte de începerea lucrului, persoana desemnata cu supravegherea activitatii trebuie sa verifice daca au fost asigurate toate masurile de securitate necesare pentru prevenirea accidentarii si îmbolnavirii lucratorilor.
Art 5.  Locurile de munca amplasate la înaltime si caile de acces la si de la aceste locuri de munca, trebuie marcate si semnalizate atât ziua cât si noaptea, în conformitate cu standardele în vigoare. Din zona de siguranta, se vor evacua sau proteja echipamentele tehnice, care pot fi afectate de eventualele caderi de obiecte de la înaltime.
 
ALEGEREA ECHIPAMENTELOR INDIVIDUALE DE PROTECTIE (EIP)
Art 1.  Trebuie facuta luând în consideratie, în mod obligatoriu, situatia de lucru la înaltime, echivalenta cu una din cele trei situatii în care EIP are rolul de:
– pozitionare a lucratorului în timpul lucrului;
– limitarea deplasarii lucratorului în directia sursei de accidentare prin cadere de la înaltime;
– pozitionarea si suspendarea lucratorului în timpul lucrului. EIP corespunzatoare situatiilor susmentionate se utilizeaza numai pentru prevenirea accidentarii lucratorului prin cadere de la înaltime.
Art 2.   Daca în cazul utilizarii EIP exista, în continuare, pericolul caderii în gol datorita unor factori de risc ce nu pot fi eliminati, mijlocul individual de protectie trebuie obligatoriu completat cu echipamentul individual de protectie pentru oprirea caderii.
UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR INDIVIDUALE DE PROTECTIE (EIP)
Art 1.  Este interzisa utilizarea EIP nestandardizate.
Art 2. Este interzisa utilizarea EIP importate, daca acestea nu sunt certificate d.p.d.v. al securitatii si sanatatii în munca.
Art 3.   Este interzisa înlocuirea de catre utilizatori a componentelor, accesoriilor sau pieselor metalice ale EIP defecte precum si repararea acestora. Aceste operatii trebuie executate de catre producatorii de EIP autorizati.
Art 4. Utilizarea EIP trebuie sa se faca conform instructiunilor de utilizare emise de catre producator si prevederilor acestei norme.
Art 5.   Este interzisa utilizarea EIP care nu sunt însotite de instructiuni de utilizare.
Art 6.  Indiferent de domeniul de activitate si de tipul EIP, locul (punctul) de ancorare (fix sau mobil) trebuie sa fie astfel ales încât zona de prindere a lucratorului de acesta sa fie sub cota locului de ancorare pe toata perioada lucrului.
Art 7.  Frânghiile de siguranta (frânghii, cabluri, lanturi) denumite si mijloace de legatura trebuie sa aiba o lungime maxima desfasurata de 2 m.
Art 8.  Reglarea frânghiilor de siguranta se face astfel ca dupa petrecerea peste elementul de constructie (stâlp, cheson, profil metalic) distanta dintre bustul lucratorului si elementul de constructie sa fie de maximum 0,5 m.
CENTURA DE SIGURANTA
Art 1.  Pentru lucrul la înaltime, purtarea centurilor de siguranta si legarea frânghiei de siguranta de un punct fix rezistent este obligatorie, daca masurile integrate de amenajare si dotare a locurilor de munca nu elimina pericolul caderii în gol.
Art 2. Daca în configuratia unui loc de munca amplasat la înaltime exista o zona în care pericolul de cadere în gol se poate manifesta, lucratorii trebuie sa poarte obligatoriu centura de siguranta împreuna cu frânghia de siguranta care vor împiedica accesul lucratorului în zona cu pericol, pe perioada lucrului.
Art 3.  Centura de siguranta trebuie folosita fie ca mijloc de sprijin al corpului, fie ca mijloc de protectie prin suspendarea împotriva caderii în gol, fie ca mijloc de oprire a accesului într-o zona periculoasa. Este interzis a se folosi centura pentru alte functii de protectie decât cele pentru care a fost proiectata.
Art 4.  Lucratorii trebuie sa foloseasca centurile de siguranta si accesoriile lor numai în cadrul lucrarilor pentru care au fost cu acestea, iar la terminarea lucrului trebuie sa le predea conducatorului locului de munca.
Art 5.  Înainte si dupa utilizare, centura de siguranta si accesoriile trebuie verificate în mod obligatoriu. Prin examinarea cu atentie se verifica cusaturile, cordoanele, frânghiile, cârligele de siguranta, niturile etc.
Art 6.   Este interzisa utilizarea centurilor de siguranta care:
            prezinta rupturi, pete, destramari, catarame defecte, rosaturi, ruginirea partilor metalice;
           au fost odata solicitate dinamic;
           au fost scurtate prin coasere (bucle).
Art 7.   Centurile de siguranta si frânghiile acestora (cordoane de legatura) trebuie pastrate la loc uscat, fara umezeala sau temperaturi excesive, respectând instructiunile producatorului.
ZONE PERICULOASE
Art 1.  Daca locurile de munca includ zone periculoase în care, data fiind natura activitatii, exista riscul caderii lucratorului sau a unor obiecte, aceste zone trebuie sa fie prevazute, în masura în care este posibil, cu dispozitive care sa evite patrunderea lucratorilor neautorizati în aceste zone.
Art 2.  Trebuie luate masuri corespunzatoare ( individuale sau colective) pentru a proteja lucratorii care sunt autorizati sa patrunda în zonele periculoase.
Art 3.  Golurile din pereti amplasate la partea inferioara a acestora si care comunica spre exteriorul constructiilor sau spre încaperi unde nu exista planseu continuu, se vor îngradi cu balustrade de protectie provizorii.
Art 4.   Zonele periculoase trebuie marcate clar, semnalizate si împrejmuite.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *