Suna acumCere oferta
In: Articole SSM0

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PRIVIND ACTIVITATILE DE BIROU

Este interzisă utilizarea unor obiecte improvizate pentru fixarea echipamentelor de calcul.

Se vor utiliza cu deosebită atenție echipamente precum copiatorul (raza laser poate provoca orbirea, iar unele componente sunt fierbinți).

Se va verifica dacă părțile periculoase ale echipamentelor sunt prevăzute cu dispozitive de protecție. Este interzis a se lucra cu echipamente fără ca dispozitivele de protecție de orice fel să fie montate la locul lor.

Este interzisă folosirea copiatorului cu capacul deschis al compartimentului unde se introduce documentul de copiat.

La loc vizibil se va afișa planul de evacuare în caz de pericol.

Căile de acces spre spațiile de evacuare vor fi păstrate libere de orice obiect sau echipament care ar putea împiedica ieșirea lucrătorilor în caz de pericol.

Lucrătorii care își desfășoară activitatea în principal în fața monitoarelor sau a echipamentelor cu ecran de vizualizare vor respecta următoarele reguli:

 • Distanțele și unghiurile de vedere trebuie să fie în raport cu cerințele sarcinii de muncă și în conformitate cu poziția de lucru standard.
 • Pentru a păstra o poziție de lucru confortabilă și pentru a evita reflexiile și efectul de orbire, utilizatorul trebuie să încline, să basculeze sau să rotească ecranul, oricare ar fi înălțimea ochilor deasupra planului de lucru.
 • Înălțimea optimă a centrului ecranului trebuie să corespundă unei direcții de privire înclinate între 10 și 20° sub planul orizontal care trece la nivelul ochilor.
 • Înălțimea tastaturii trebuie să asigure în timpul utilizării un unghi între braț și antebraț de minimum 90°.
 • În poziție așezat, distanța dintre planul de lucru și suprafața de ședere trebuie să fie cuprinsă între 200 și 260 mm.
 • Ecranul, suportul de documente și tastatura trebuie amplasate la distanțe aproximativ egale fața de ochii utilizatorului, respectiv 600 ±150 mm.
 • Videoterminalele vor fi astfel amplasate încât direcția de privire să fie paralelă cu sursele de lumina (naturală și artificială).
 • Posturile de muncă la videoterminale vor fi amplasate între șirurile de corpuri de iluminat din încăperea de lucru.
 • Videoterminalele vor fi amplasate la distanță față de ferestre.
 • Suprafețele vitrate nu trebuie să fie situate în fața sau în spatele utilizatorului.

Se interzice consumul alimentelor pe masa suport a calculatorului sau deasupra tastaturii.

Orice obiect de birotică depistat ca defect va fi reparat imediat. Dacă acest lucru nu este posibil, obiectul respectiv va fi retras din uz astfel încât să nu se mai permită folosirea să în stare defectă și să se elimine posibilitatea producerii unui accident.

Repararea biroticii se va executa numai cu personal calificat de la unități specializate. Este interzisă repararea cu mijloace improvizate, cu personal neinstruit, în condiții care să conducă la producerea de accidente.

Amplasarea birourilor de lucru, meselor, dulapurilor, scaunelor se va face astfel încât să se asigure o circulație lejeră, sigură, fără pericol de accidentare.

Este interzisă depozitarea sau amplasarea provizorie la înălțime (pe dulapuri, cuiere etc.) a unor obiecte care, prin cădere, pot provoca accidente.

Poziția de lucru la birou și amplasarea scaunului față de masa de lucru se vor alege astfel încât să asigure condiții de muncă optime, cu siguranță deplină. Este interzis a se balansa scaunul de lucru sau de a se sta pe acesta în condiții prezentând risc de accidente.

La locurile de muncă se va menține ordinea și curățenia, astfel încât să nu existe pericol de alunecare. Vor fi îndepărtate/eliminate imediat potențialele cauze ce pot conduce la cădere prin alunecare.

Pardoselile din încăperi trebuie să fie întreținute, iar urmele de apă, alte lichide trebuie înlăturate pentru a se evita alunecările. Trebuie semnalate și remediate urgent orice defecțiuni în pardoseli.

Circulația pe scări se va efectua respectându-se următoarele norme:

 1. a) deplasarea se face numai pe partea dreaptă;
 2. b) se va merge încet;
 3. c) se va sprijini de mâna curentă (balustradă), nu se vor citi documente în timp ce se urcă sau coboară pe scări, nu se va merge distrat, sărind câte două sau trei trepte deodată etc.;
 4. d) vor fi îndepărtate de pe trepte toate obiectele care ar putea provoca alunecarea.

Ușile cu geamuri și ferestre trebuie manevrate atent. Este interzis a se sprijini sau a se împinge de partea de sticlă a ușilor sau ferestrelor.

La ieșirea din clădire, orice persoană se va asigura în toate direcțiile pentru a nu fi surprinsă de vreun mijloc de transport.

Atunci când se folosește un cuțit de mână, foarfece, briceag, cutter, lamă etc. pentru tăierea unei coli de hârtie, carton, sfori etc., operațiunea respectivă se va efectua cu atenție pentru evitarea pericolului de tăiere (autoaccidentare sau accidentarea unei alte persoane aflate în zonă). Operațiunea respectivă se va efectua într-un loc și în împrejurări lipsite de riscuri.

Sertarele birourilor se vor ține în mod normal în poziția închis. Deschiderea lor se va face numai în condiții care să nu provoace accidentarea proprie sau a persoanelor aflate în trecere prin zonă.

Se interzice lucrătorilor să utilizeze echipamentele de calcul pe care nu le cunosc și pentru care nu au instruirea necesară. Obligația instruirii revine conducătorului locului de muncă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *