Suna acumCere oferta

DOSARUL DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

MAI JOS VOM DETALIA CONTINUTUL DOSARULUI SSM INTOCMIT CONFORM CERINTELOR LEGALE.

Continutul dosarului SSM are caracter informativ si se poate modifica in functie de specificul societatii.

BAZA DECIZIONALA SSM
 • Decizie numire conducator de munca;
 • Decizie desemnare serviciu extern prevenire si protectie ( sau numire lucrator desemnat);
 • Decizie durata de instruire;
 • Decizie persoane responsabile cu acordarea primului ajutor, interventie si evacuare.
DOCUMENTE SPECIFICE SSM
 • Plan de actiune in caz de pericol grav si iminent;
 • Consecintele necunoasterii si nerespectarii legislatiei SSM;
 • Masuri tehnico-organizatorice de prevenire, alarmare, interventie, evacuare si prim ajutor;
 • Reguli proprii pentru aplicarea normelor de SSM;
 • Normativ intern de acordare a echipamentului individual de protectie;
 • Proces verbal de acordare a echipamentului individual de protectie;
 • Normativ de acordare a materialelor igienico-sanitare;
 • Proces verbal de predare a materialelor igienico-sanitare;
 • Registru evidenta incidente periculoase;
 • Registru evidenta accidente usoare;
 • Registru evidenta accidente de munca.
EVALUAREA RISCURILOR

H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 contine urmatoarele articole care vizeaza evaluarea riscurilor:

 • activitatile de prevenire si protectie desfasurate in cadrul intreprinderii si/sau unitatii sunt urmatoarele: „identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/echipamente de munca si mediu de munca pe locuri de munca/posturi de lucru” (art. 15, alin. 1, pct. 1);
PLANUL DE PREVENIRE SI PROTECTIE

Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 contine urmatoarele prevederi care vizeaza planul de prevenire si protectie:

 • pentru asigurarea conditiilor de securitate si sanatate in munca si pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, angajatorii au obligatia „sa intocmeasca un plan de prevenire si protectie compus din masuri tehnice, sanitare, organizatorice si de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care sa il aplice corespunzator conditiilor de munca specifice unitatii” (art. 13, lit. b).
ELABORAREA DE INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII

Conform legii 319/2006, angajatorii in vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate in munca si pentru prevenirea accidentelor de
munca si a bolilor profesionale au urmatoarele obligatii:

 •   sa elaboreze instructiuni proprii, in spiritul prezentei legi, pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale locurilor de munca aflate in responsabilitatea lor.
ELABORAREA DE TEMATICI DE INSTRUIRE
 • Plan de instruire-testare;
 • Tematica pentru instruirea introductiv generala;
 • Fisa de testare introductiv generala;
 • Tematica pentru instruirea la locul de munca (pentru fiecare post de lucru);
 • Tematica pentru instruirea periodica;
 • Fisa de instruire colectiva;
 • Fisa de testare anuala.
ELABORAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE PENTRU LUCRARI SPECIALE

Conform legii 319/2206 ”Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 de lei la 10.000 de lei nerespectarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind intocmirea si respectarea documentatiilor tehnice pentru executarea lucrarilor care necesita masuri speciale de siguranta”.

INTOCMIREA FISELOR TEHNICE PENTRU SUBSTANTE PERICULOASE

Conform legii 319/2206,  pentru locurile de munca unde se folosesc substante periculoase este necesara intocmirea de fise tehnice si transmiterea acestora catre ITM si ISU. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei nerespectarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind: a) fabricarea, transportul, depozitarea, manipularea sau utilizarea substantelor ori preparatelor chimice periculoase si a deseurilor rezultate”. De asemenea, este obligatoriu sa avem un plan de evacuare a substantelor si materialelor periculoase.

EVIDENTIEREA ZONELOR CU RISC RIDICAT SI SPECIFIC

Conform legii 319/2206  ” Fara a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, tinand seama de natura activitatilor din intreprindere si/sau unitate, angajatorul are obligatia:

 • sa ia masurile corespunzatoare pentru ca, in zonele cu risc ridicat si specific, accesul sa fie permis numai lucratorilor care au primit si si-au insusit instructiunile adecvate;
 • sa tina evidenta zonelor cu risc ridicat si specific.