Suna acumCere oferta
dosarul de cercetare al accidentului de muncă
In: Articole PSI, Articole SSM0

In cazul unui accident de munca, angajatorul are anumite responsabilitati si trebuie sa actioneze prompt si adecvat:

Asigurati siguranta lucratorului:

Asigurati-va ca lucratorul implicat in accidentul de munca primeste ingrijiri medicale imediate.

Contactati serviciile de urgenta si asigurati-va ca lucratorul primeste asistenta medicala adecvata.

Asigurati siguranta locului de munca:

Identificati si eliminati orice pericol sau risc iminent care ar putea duce la alte accidente.

Asigurati-va ca locul de munca este sigur si potrivit pentru desfasurarea activitatilor.

Raportati accidentul de munca:

Notificati Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) in termen de 24 de ore de la producerea accidentului.

Completati si transmiteti formularul de notificare privind accidentul de munca catre ITM-ul din zona in care se afla sediul sau locul de desfasurare al activitatii firmei dumneavoastra.

Organizati cercetarea evenimentului:

Formati o comisie interna de cercetare a accidentului de munca. Aceasta trebuie sa investigheze cauzele si imprejurarile accidentului, sa identifice eventualele deficiente in ceea ce priveste securitatea si sanatatea in munca si sa faca recomandari pentru prevenirea unor astfel de incidente in viitor.

Completati formularul FIAM:

Completati formularul FIAM. Acest formular contine informatii detaliate despre accident, inclusiv descrierea evenimentului, cauzele probabile, masurile de prevenire existente si altele.

Pastrati evidenta documentelor:

Asigurati-va ca pastrati toate documentele relevante, cum ar fi formularul de notificare privind accidentul de munca, formularul FIAM, rapoartele medicale, marturiile martorilor si alte documente necesare.

Cooperati cu autoritatile competente: Colaborati cu ITM-ul si cu alte autoritati competente in timpul anchetei si furnizati-le toate informatiile si documentele solicitate.

Angajatorul poate apela la un serviciu extern specializat in securitate si sanatate in munca (SSM) pentru a primi asistenta in cercetarea accidentului de munca

Aceste servicii externe pot oferi expertiza si consultanta in evaluarea cauzelor si imprejurarilor accidentului, in identificarea deficientelor in materie de securitate si sanatate in munca si in formularea recomandarilor pentru prevenirea unor astfel de incidente in viitor.

Serviciile externe de SSM pot ajuta angajatorul in diferite aspecte ale cercetarii accidentului, cum ar fi analiza riscurilor la locul de munca, verificarea conformitatii cu legislatia in vigoare, evaluarea masurilor de prevenire existente si propunerea de masuri suplimentare pentru imbunatatirea securitatii si sanatatii lucratorilor.

Este important ca angajatorul sa selecteze un serviciu extern de SSM cu experienta si calificari relevante in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Aceste servicii pot fi contractate in mod voluntar de catre angajator si pot aduce beneficii semnificative in gestionarea accidentului de munca si in imbunatatirea conditiilor de munca in general.

În cazul unui accident de muncă în România, angajatorul poate suporta o serie de consecințe legale și financiare:

Sanctiuni administrative:

Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) are autoritatea de a aplica sanctiuni administrative angajatorilor care incalca legislatia privind securitatea si sanatatea in cazul unui accident munca. Sanctiunile pot consta in amenzi, care variaza in functie de gravitatea incalcarii si de numarul de angajati afectati. Aceste amenzi pot fi semnificative si pot avea un impact financiar semnificativ asupra angajatorului.

Raspundere civila:

Angajatorul poate fi chemat in instanta de catre angajatul accidentat sau de catre familia acestuia si poate fi obligat sa plateasca despagubiri pentru daunele suferite. Aceste daune pot include costurile medicale, pierderea veniturilor, daune morale si alte daune asociate accidentului.

Raspundere penala:

In cazul unui accident de munca grav sau mortal cauzat de neglijenta angajatorului sau de incalcarea intentionata a legii, angajatorul poate fi supus urmaririi penale si poate fi tras la raspundere in conformitate cu legislatia penala romana. Aceasta poate duce la pedepse penale, inclusiv inchisoare, in functie de gravitatea faptei.

Daune de imagine si reputationale:

Un accident de munca grav sau frecventarea continua a accidentelor de munca intr-o companie poate afecta negativ imaginea si reputatia acesteia in ochii publicului, clientilor si partenerilor de afaceri. Acest lucru poate duce la pierderea increderii si a oportunitatilor de afaceri.

Controale efectuate de catre autoritati:

In urma unui accident de munca, autoritatile competente, cum ar fi Inspectoratul Teritorial de Munca sau Inspectia Muncii, pot decide sa efectueze controale suplimentare la locul de munca al angajatorului pentru a se asigura ca sunt respectate normele de securitate si sanatate in munca. Aceste inspectii pot conduce la sanctiuni suplimentare sau la necesitatea implementarii unor masuri corective.

In cazul in care un lucrator este considerat vinovat intr-un accident de munca, pot exista urmatoarele consecinte:

Sanctiuni disciplinare:

Angajatorul poate lua masuri disciplinare impotriva lucratorului vinovat in conformitate cu regulamentul intern al companiei sau cu contractul individual de munca. Aceste masuri pot varia de la avertismente scrise, sanctiuni financiare, suspendarea temporara a contractului de munca sau chiar intreruperea acestuia prin concediere.

Raspundere civila:

Lucratorul vinovat poate fi chemat in instanta de catre angajator sau de catre alte parti afectate si poate fi obligat sa plateasca despagubiri pentru daunele suferite. Acest lucru poate include costurile medicale, daune materiale, pierderea veniturilor si alte daune asociate accidentului.

Raspundere penala:

In cazul in care se constata ca lucratorul vinovat a actionat cu neglijenta grava sau a incalcat intentionat regulile de securitate si sanatate in munca, acesta poate fi supus urmaririi penale si poate fi tras la raspundere in conformitate cu legislatia penala romana. Aceasta poate duce la pedepse penale, inclusiv inchisoare, in functie de gravitatea faptei.

Daune morale si reputationale:

Lucratorul vinovat poate suferi consecinte morale si reputationale in urma unui accident de munca. Acest lucru poate afecta sansele sale de a obtine un nou loc de munca si poate avea un impact negativ asupra imaginii si reputatiei sale profesionale.

Cercetarea unui accident de munca in Romania cu ajutorul unui serviciu extern specializat in securitate si sanatate in munca:

Contactati un serviciu extern specializat SSM:

Identificati si contactati un serviciu extern de SSM cu experienta si calificari relevante in investigarea accidentelor de munca. Asigurati-va ca serviciul extern are expertiza necesara pentru a va asista in cercetarea specifica a accidentului de munca.

Furnizati informatii detaliate:

Oferiti serviciului extern toate informatiile relevante despre accidentul de munca, inclusiv rapoartele initiale, marturiile martorilor, documentele medicale si orice alta informatie disponibila. Asigurati-va ca informatiile sunt complete si precise pentru a permite o cercetare corecta.

Cercetarea la fata locului:

Serviciul extern va efectua o inspectie detaliata a locului de munca pentru a evalua conditiile, echipamentele si procedurile de lucru implicate in accident. Vor identifica eventualele deficiente sau nereguli care pot fi cauza sau contribui la producerea accidentului.

Interviurile cu martorii:

Serviciul extern va intervieva martorii implicati in accident pentru a obtine informatii suplimentare si detalii despre circumstantele evenimentului. Aceste interviuri pot oferi perspective si informatii importante in stabilirea cauzelor accidentului.

Analiza documentelor si a procedurilor de lucru:

Serviciul extern va examina documentele relevante, cum ar fi fisele de post, instructiunile de lucru si procedurile de siguranta. Vor evalua daca exista deficiente in procedurile existente sau daca acestea nu au fost respectate in cazul accidentului.

Evaluarea conformitatii legale:

Serviciul extern va verifica conformitatea cu legislatia in vigoare in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Vor evalua daca angajatorul a respectat cerintele legale si normele de securitate aplicabile.

Elaborarea dosarului de cercetare:

Serviciul extern va elabora dosarul de cercetare care va include concluziile si recomandarile lor cu privire la cauzele accidentului si masurile preventive necesare pentru a evita incidente similare in viitor. Dosarul trebuie sa fie complet, detaliat si sa includa masuri specifice pentru imbunatatirea securitatii si sanatatii la locul de munca.
Dosarul de cercetare al accidentului de munca trebuie depus la Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) pentru avizare. Acest dosar contine toate informatiile relevante si documentele referitoare la accidentul de munca si investigatia acestuia.
ITM-ul va evalua dosarul de cercetare a accidentului de munca si va emite un aviz cu privire la concluziile si masurile preventive propuse. Avizul ITM-ului poate fi utilizat pentru a implementa masurile necesare pentru prevenirea unor astfel de accidente in viitor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *