Suna acumCere oferta

ABONAMENT SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

MAI JOS VOM DETALIA SERVICIILE INCLUSE IN ABONAMENT SSM .

Abonament SSM ( Protectia Muncii)

INSTRUIREA LUCRATORILOR

Conform legii 319/2006 ”Angajatorul trebuie sa asigure conditii pentru ca fiecare lucrator sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in special sub forma de informatii si instructiuni de lucru, specifice locului de munca si postului sau.”

Instruirea introductiv generala este obligatorie pentru:

 •  toti lucratorii noi;
 • lucratorii delegati;
 • lucratorii transferati;
 • lucratorii pusi la dispozitie de un agent de munca temporar.

Instruirea la locul de munca este obligatorie pentru:

 • toti lucratorii mentionati la intruirea introductiv generala;
 • la schimbarea locului de munca in cadrul societatii;
 • cand locul de munca devine obiectul unei retehnologizari.

 Instruirea periodica este obligatorie pentru:

 • toti salariatii, frecventa acesteia stabilindu-se impreuna cu conducatorul locului de munca pe baza specificului societatii, evaluarii riscurilor si a planului de prevenire si protectie).

Instruirea suplimentara este obligatorie cand:

 • un salariat a lipsit peste 30 de zile lucratoare;
 • cand au aparut modificari ale prevederilor SSM;
 • la revenirea dupa un accident de munca;
 • la executarea unor lucrari speciale;
 • la introducerea unor echipamente noi de munca sau modificarea celor existente;
 • la introducerea unor noi tehnologii sau la modificarea tehnologiilor existente.
COMPLETAREA FISELOR DE INSTRUIRE SSM

Conform Hg.1425/2006 ”Rezultatul instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca se consemneaza in mod obligatoriu in fisa de instruire individuala, conform modelului prezentat in anexa nr. 11, cu indicarea materialului predat, a duratei si datei instruirii.”

Fisele de intruire se completeaza de catre specialistii nostrii cu ocazia vizitei la societate in urmatoarele situatii:

 • la angajare;
 • cu ocazia instruirilor periodice;
 • cu ocazia testarilor anuale obligatorii.
DEPLASAREA LA SEDIUL CLIENTILOR

Periodic, unul dintre inspectorii nostrii va vizita locatiile dumneavoastra pentru a se asigura ca:

 • salariatii  si-au insusit si respecta normele si legislatia in vigoare;
 • in cadrul societatii nu au avut loc schimbari sau lucrari ce necesita actualizarea documentatiei de securitate si sanatate in munca;
 • locul de munca nu a suferit modificari ce pun in pericol securitatea si sanatatea lucratorilor.
MONITORIZAREA ACTIVITATII

Fiecare dintre clientii nostrii sunt monitorizati si indrumati in toate aspectele domeniului SSM:

 • raspundem la toate solicitarile si intrebarile colaboratorilor in cel mai scurt timp;
 • oferim consultanta in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
 • monitorizam schimbarile din activitatea clientilor si propunem solutiile de securitate si sanatate ce se impun.
CONSULTANTA LEGISLATIVA

Legislatia din domeniul SSM nu este doar stufoasa si laborioasa, ci este si actualizata periodic.

De aceea noi monitorizam schimbarile legislative si ne asiguram ca sunteti la zi din punct de vedere legal atat in ceea ce priveste documentatia, cat si procedurile si instructiunile specifice.

ASISTENTA IN CADRUL CONTROALELOR

In cazul controalelor, noi va asistam cu urmatoarele:

 • pregatirea documentatiei suplimentare solicitata in procesele verbale de control.
 • ne asiguram ca toata documentatia de securitate si sanatate este la zi, semnata, stampilata si salariatii sunt instruiti.
 • va consiliem la implementarea masurilor impuse de inspectorii ITM in urma controalelor.