Suna acumCere oferta
hg 33/2018

A fost publicata Hotararea de Guvern nr. 33/2018 privind stabilirea contraventiilor care intra sub incidenta Legii prevenirii nr. 270/2017.

Hg 33/2018 ce stabileste lista contraventiilor prevazute de Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca pentru care inspectorii de munca nu vor mai aplica amenzi la prima abatere, ci doar avertismente, este urmatoarea:
 • Art. 13 In vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate in munca si pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, angajatorii au urmatoarele obligatii:
  c) sa obtina autorizatia de functionare din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca, inainte de inceperea oricarei activitati, conform prevederilor legale.

  Nerespectarea prevederilor se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000.

 • Art. 9 (1) In toate cazurile, pentru a se ocupa de organizarea activitatilor de prevenire si a celor de protectie, tinand seama de marimea intreprinderii si/sau unitatii si/sau de riscurile la care sunt expusi lucratorii, precum si de distributia acestora in cadrul intreprinderii si/sau unitatii, se impune ca:
  a) lucratorii desemnati sa aiba capacitatea necesara si sa dispuna de mijloacele adecvate;
  b) serviciile externe sa aiba aptitudinile necesare si sa dispuna de mijloace personale si profesionale adecvate;
  c) lucratorii desemnati si serviciile externe sa fie in numar suficient.

  Nerespectarea prevederilor se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei.

 • Art. 14 Alimentatia de protectie se acorda in mod obligatoriu si gratuit de catre angajatori persoanelor care lucreaza in conditii de munca ce impun acest lucru si se stabileste prin contractul colectiv de munca si/sau contractul individual de munca.;

  Nerespectarea dispozitiilor se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei.

 • Art. 15 (1) Materialele igienico-sanitare se acorda in mod obligatoriu si gratuit de catre angajatori.
  (2) Categoriile de materiale igienico-sanitare, precum si locurile de munca ce impun acordarea acestora se stabilesc prin contractul colectiv de munca si/sau contractul individual de munca.

  Nerespectarea dispozitiilor se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei.

 • Art. 12 (1) Angajatorul are urmatoarele obligatii:
  d) sa elaboreze pentru autoritatile competente si in conformitate cu reglementarile legale rapoarte privind accidentele de munca suferite de lucratorii sai.

  Nerespectarea dispozitiilor se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei.

 • Art. 13 In vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate in munca si pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, angajatorii au urmatoarele obligatii:
  g) sa ia masuri pentru asigurarea de materiale necesare informarii si instruirii lucratorilor, cum ar fi afise, pliante, filme si diafilme cu privire la securitatea si sanatatea in munca;

  Nerespectarea dispozitiilor se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei.

 • Art. 18 (6) Angajatorul trebuie sa acorde reprezentantilor lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor un timp adecvat, fara diminuarea drepturilor salariale, si sa le furnizeze mijloacele necesare pentru a-si putea exercita drepturile si atributiile care decurg din prezenta lege.

  Nerespectarea dispozitiilor se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei.

 • Art. 40 Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei neprezentarea de catre serviciile externe a raportului semestrial de activitate.

Pentru neregulile de mai sus constatate de catre inspectorii de munca in timpul controalelor acestia nu vor mai aplica amenda ci vor dispune un plan de remediere pe un termen de maxim 90 de zile.

Amenda va fi aplicata doar dupa ce operatorul economic a fost indrumat asupra remedierilor ce trebuie efectuate.

In termen de 10 de la expirarea termenului de remediere, inspectorul este obligat sa reia controlul.

In situatia in care remedierile nu sunt efectuate in termenul stabilit se vor aplica amenzile stabilite de lege.

Planul de prevenire se poate aplica o singura data pentru o abatere pe perioada de 3 ani.

Pentru contraventiile ce nu intra sub incidenta HG 33/2018 amenda se va aplica direct ca si pana acum.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *